solarinv

Покана за общо събрание

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Соларна Академия България“, свикваме Общо събрание на сдружението на 31 май от 16:00 часа в офиса на сдружението – гр. София, ул. Продан Таракчиев 10.

Запознайте се с дневния ред и допълнителна информация във файл ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ по-долу.

Photovoltaic panels

Кратко въведение в спецификата на слънчевата енергия

Слънчевата енергия е чист и възобновяем източник. Тя става все по-популярна като възможност за генериране на електричество. Фотоволтаичните (PV) системи са често срещан начин за използване и овладяване на силата на слънцето и преобразуването й в електричество. Ето как  точно работят слънчевата енергия и  съответно фотоволтаичните системи:

Слънчева енергия

Тя се генерира от слънцето, което произвежда огромно количество енергия под формата на светлина и топлина. Тези блага може да се използват и преобразуват в електричество с помощта на фотоволтаични системи.

Клетките са направени от специални материали като силиций. Тези вещества могат да преобразуват слънчевата светлина в електричество. Когато  тя падне върху фотоволтаична клетка, активира електроните в плоскостта и предизвиква поток от електричество.

Фотоволтаичните клетки са свързани заедно, за да образуват  соларен панел.  Той може да генерира определено количество електричество в зависимост от размера и ефективността си.

Панелите са свързани и образуват фотоволтаична система.  Тя от своя страна може да генерира по-голямо количество електроенергия в зависимост от броя на панелите и размера си.

Как работят фотоволтаичните системи?

Те обикновено се инсталират на покриви или на открити площи. На тези места  са огрявани от много слънчева светлина. Панелите са ориентирани към слънцето, за да се увеличи максимално количеството  падаща светлина.

Електричеството, генерирано от фотоволтаичните панели, представлява  постоянен ток (DC). Той   не е съвместим с  променлив ток (AC), използван в домовете и предприятията. Инверторът служи за преобразуване на постоянния ток в променлив.  Така електроенергията може да се използва за захранване на уреди и електроника.

Инверторът е свързан към измервателен уред за количеството  генерирана електроенергия от фотоволтаичната система. Всяко излишно и неизползваемо електричество може да бъде продадено обратно в мрежата или съхранено в батерия за по-късна употреба.

Фотоволтаичните системи изискват много малко поддръжка, но те трябва да се проверяват периодично. Нужна е  гаранцията, че панелите са чисти и функционират правилно.

Като цяло фотоволтаичните системи са опростен и ефективен начин за генериране на електричество, използвайки силата на слънцето. Цената на слънчевата енергия продължава да намалява, все повече хора се обръщат към фотоволтаичните системи като начин да спестят пари от сметките си за енергия и да намалят въглеродните си емисии.

energijata-s-antoan-nikolov-17-april-2023-godina-1536x864

ЕНЕРГИЯТА с гости доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и д-р инж. Веселин Тодоров

Община Елин Пелин инвестира в енергоспестяващо улично осветление от май 2019 г. и изцяло подменя осветителните тела в по-големите населените места. В началото на тази година цялата община и всички 19 населени места в общината имат LED осветление.

Прави впечатление и, че въпреки сериозното повишаване на цените на природния газ през 2021 и 2022 година община Елин Пелин остава с най-ниската цена в цялата страна за доставка на газ за домакинствата.

По тези теми на гости в „Енергията“ бяфа поканил кмета на община Елин Пелин – доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, и председателя на сдружение „Соларна Академия България“ – д-р инж. Веселин Тодоров.

Veselin Todorov (1)

Стартира обсъждане на проект за приемане на Закон за браншовите организации

На 30 март беше проведено първото официално заседание на Бюрото на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), по време на което бяха поставени основните цели за 2023 година. Основен фокус специалистите поставиха върху стартиране на действия за подготовка и внасяне на проект за Закон за браншовите организации. Представителите на браншовите организации искат чрез него да гарантират правата на всеки един отрасъл, да  инициират законови промени и да получат възможност за внасяне на колективни предложения.

„При проведеното обсъждане всички участници в дискусията изразихме общо мнение, че е необходимо като основен приоритет да се изведе приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Темата е много важна, тъй като липсата на нормативна уредба се отразява негативно върху дейността на организациите. Вече сме започнали активна работа по проекта за закон“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и член в Бюро на Съвета на браншовите организации.

Друг акцент по време на заседанието бе поставен върху темата за образованието и необходимостта от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на кадрите с цел преодоляване липсата им в много сфери на икономиката. Експертите обсъдиха и предложение за създаване на работни групи по отрасли, които да участват при необходимост от бърза реакция за изготвяне на спешни становища по нормативни актове и други теми, касаещи браншовете.

Stroiteli_cover

Интервю за сп. Строители: Предвидимостта е основен плюс на соларните инсталации

Д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ коментира актуални въпроси, свързани с изграждането на соларни централи в най-новия брой на сп. Строители.

Целия брой можете да разгледате онлайн в сайта на EL Media>>