SPEE

Участие в събитие Solar Cities & Regions – Solar Power Europe

На 23 ноември Сдружение „Соларна Академия България“ се включи в онлайн конференция Solar Cities & Regions, организирана от Solar Power Europe.

Наскоро ЕС се съгласи да постигне дял на възобновяемите енергийни източници от 42,5% + 2,5% в крайното потребление на енергия до 2030 г., като почти удвои сегашното си внедряване. Въпреки че тези цели са определени за ЕС като цяло, повечето инсталации за възобновяема енергия ще се случат на местно равнище.

Около 80 % от населението на ЕС живее в градски райони, което прави градовете и местните власти идеалните кандидати за ускоряване на енергийния преход и за снабдяване на своите граждани със сигурна, достъпна и устойчива енергия. В бъдеще градовете и местните общности ще бъдат на първа линия в разгръщането на слънчевата енергия и ще бъдат изправени пред нарастващо търсене на разрешителни за нови инсталации.

Въпреки че повечето държави членки на ЕС, са постигнали напредък в подобряването на националните си правила за издаване на разрешителни за дребномащабни фотоволтаични централи, повечето администрации все още изпитват затруднения при прилагането на законните срокове за издаване на разрешителни и рационализират административните процедури на място.

Соларната енергия в ЕС ще трябва да нарасне четири пъти през следващите седем години. Новата слънчева енергия означава нов персонал и нови умения, както на проектно, така и на административно ниво. Подготвени ли са общините да се справят с тези нови предизвикателства? Как местната и регионалната администрация могат да осигурят както бързина, така и качество на соларните проекти? Теми и още въпроси бяха дискутирани по време на срещата.

Фокус темата по време на срещата бе свързана с ускоряване на издаването на разрешения за строителство на фотоволтаичнни централи и набирането на персонал, който да работи в общините, за да се случват по-бързо процесите. Причината е, че около 80% от населението на ЕС живее в градски райони, което прави градовете и местните власти перфектните кандидати за ускоряване на енергийния преход. Въпреки че повечето държави-членки на ЕС са постигнали напредък в подобряването на своите национални правила за разрешаване на малки фотоволтаични системи без административни тежести, бяха отбелязани няколко ключови въпроса:

  • Нарастващото търсене на разрешителни за строеж за нови инсталации изправя общините пред невъзможност да обработва документите в законовите срокове, което води до изтичащи становища. Инсталираната мощност на ФЕЦ е нарастнала с 25% през 2022, спрямо 2021 (от 167,5 GW на 208.9 GW). Изчисленията показват, че на глава от населението в ЕС се пада по един фотоволтаичен модул.
  • „Допълнителните хора в общини и агенции са инвестиция, а не разход“. До 2023г. в България ще има нужда от близо 2000 допълнителни служители, които да работят в местните власти, за да консултират гражданите, обработват документите, свързани с изграждането на малки ФЕЦ и енергийните общности.
  • в RED II (Renewable Energy Directive) на ЕС има текст, който задължава дигитализирането на целия процес по издаване на разрешителни за строеж, което ще спести подаването на хартиени копия в различни институции и ще гарантира съкращаване на времето.
  • Липса на актуална информация за капацитета на мрежата в различните райони.

Повече за събитието и дейността на Solar Power Europe, можете да откриете в техния уебсайт>>

Tags: No tags