EU solar news

Европейският съюз финализира Закона за нетна нулева промишленост

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по регламент, насочен към укрепване на европейската екосистема за производство на продукти с нулеви нетни технологии.

Този закон, известен като „Закон за нетна нулева промишленост“, има за цел да ускори внедряването на технологии с нулеви нетни емисии, които са от решаващо значение за постигането на целите на Европейският съюз в областта на климата. Споразумението подчертава значението на използването на единния пазар за укрепване на водещата позиция на Европа в областта на зелените промишлени технологии.

Въвеждането на Закона за нетна нулева промишленост е голямо постижение в борбата за чиста енергия в Европа. Той е ключов елемент от стратегията за индустриално развитие, който ще преобрази пазара на възобновяема енергия в Европейския съюз, като му осигури нова динамика и прогрес“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Съгласно предварителното споразумение ще има консолидиран списък на технологиите с нулеви нетни емисии, придружен от критерии за подбор на стратегически проекти в рамките на тези сектори. Целта е да се идентифицират проекти, които ще допринесат значително за усилията за декарбонизация. Законът за нетна нулева промишленост предлага няколко мерки за улесняване на инвестициите в зелени технологии. Това включва опростяване на процедурите за издаване на разрешения, подкрепа на стратегически проекти, повишаване на уменията на работната сила и създаване на платформа за координиране на действията на Европейския съюз в тази област.

Временното споразумение подкрепя основните цели на акта, предложен от Комисията. Подобренията включват рационализирани правила относно процедурите за издаване на разрешения за строителство, създаване на нулеви промишлени долини и по-голяма яснота относно критериите за възлагане на обществени поръчки и търгове. Освен това законодателството определя конкретни цели, включително постигане на 40% от производството, необходимо за покриване на нуждите на Европейския съюз от стратегически технологични продукти.

Предварителното споразумение, постигнато с Европейския парламент, сега очаква одобрение и официално приемане от двете институции. Този ход представлява значителна стъпка напред в реализирането на целите, очертани в Индустриалния план на Зелената сделка, който има за цел да повиши конкурентоспособността на индустрията с нулеви нетни емисии в Европа и да подкрепи прехода към неутралност по отношение на климата.

Tags: No tags