ME-1600x900

Мярката за големи ВЕИ и батерии трябва да позволи достъп и на по-малки инвеститори

Мярката за финансиране на нови големи мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с батерии по Плана за възстановяване устойчивост все още няма да стартира, защото не получава одобрение от Европейската комисия. Причината за забавянето й е проведеното обществено обсъждане по процедурата през октомври миналата година, което предизвика недоволство от страна на бизнеса и браншовите организации, заради опасенията им от неравнопоставеност и пропуски в техническите детайли по мярката.

Съгласно процедурата се предвижда подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, общо 1 425 MW, в съчетание с 350 MW съоръжения за съхранение на електроенергия. Сдружение „Соларна Академия България“ входира възражение за критериите на процедурата по време на общественото обсъждане, тъй като според експертите има сериозна неравнопоставеност за кандидатите. Експертите от организацията обърнаха внимание на това, че заложените критерии в процедурата не съответстват на поставените цели и описани по този начин са предпоставка за злоупотребяване със средствата. Според тях механизмът за разпределение на средства включва критерии, които са несъразмерни и си противоречат, като по този начин може да се стигне до насочване на средствата към ограничен брой предприятия, които не попадат във фокуса на икономическите субекти, които трябва да бъдат подпомогнати от Плана за възстановяване и устойчивост.

„При обявяването на обществено обсъждане, представителите на ВЕИ сектора рагирахме остро и поискахме спешно преразглеждане на условията, тъй като мярката трябваше да бъде насочена към микро, малки, средни и големи предприятия, но изискванията за наличие на активи напълно изключваха по-малките инвеститори. Според нас може да се постигне устойчивост и баланс на енергийната система, ако процедурата позволява финансирането на повече и по-малки проекти“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“. Според експертите на Сдружение „Соларна Академия България“, страната ни трябва да заложи на стратегия за изграждане на децентрализирана енергийна система и да се ориентира към инвестиции в по-малки, но повече ВЕИ проекти. По този начин се осигурява по-оптимално използване на възобновяемата енергия, както и предотвратяване на загуби при разпределението по електрическата преносна мрежа, което прави процеса по-ефективен от икономическа и екологична гледна точка.

Tags: No tags