Veselin Todorov

Инж. Веселин Тодоров: Основните проблеми във ВЕИ сектора остават нерешени

Сред водещите теми, обсъждани в интернет и медийното пространство през последните дни съвсем очаквано се превърна развитието на енергийния сектор и планът за възстановяване. Коментарите на експертите са контрастни, плановете на правителството са амбициозни и имат добри опорни точки, но е крайно време да се предприемат съществени действия, според инж. Веселин Тодоров – експерт в областта на възобновяемите източници на енергия.

„В плана за възстановяване и устойчивост има добри идеи, свързани с ВЕИ сектора, но до голяма степен те са мащабни и трудно реализуеми, предвид това, че все още не са решени основните проблеми. Пример за това е липсата на яснота по отношение на свободния капацитет на мрежата, който е изключително важен за всички нови проекти и инвеститори. На практика липсва източник на информация, който да помогне за бързото и лесно ориентиране на инвеститорите за това къде биха могли да разположат фотоволтаичните централи“, коментира инж. Веселин Тодоров.

Информацията за възможностите за присъединяване към момента продължава да не е публична, въпреки многобройните критики и призиви за това през последните години. Преценката се прави от електроенергийния системен оператор, който изготвя становище за това дали има свободен капацитет на мястото. Ако такова няма, инвеститорите трябва да потърсят друг терен и съответно да поискат нова оценка. Това прави процедурата сложна, скъпа и много забавена във времето.

„При финансирането на проекти за възобновяеми източници се обръща много голямо внимание на проблемът с присъединяването в мрежатаНеобходимо е да се направят законодателни промени, за да реши този проблем, тъй като той е една от най-големите спънки, които водят до провал на проекти или прекалено голямо забавяне и оскъпяване. Най-доброто решение на този етап е по-малките инвеститори и всички, които искат да инвестират в централа за собствено потребление да преминат на уведомителен режим“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Сред предложенията на правителството е и инсталацията на батерии с капацитет 6000 мегаватчаса, монтирани при подстанциите на електроенергийния системен оператор, с цел по-доброто стабилизиране на системата.

„Това би била една добра стъпка, но за да се балансира мрежата в цялата страна е необходимо да се вземат мерки и на локално ниво. Това трябва да се направи след подробен анализ, който би могъл да помогне да се вземат възможно най-ефективните решения“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Експертът подкрепя идеята в Националния план за възстановяване и устойчивост за строеж на завод за батерии. Според него е правилно да бъдат направени инвестиции в нови технологии от една страна, а от друга – производството на батерии в България би могло до голяма степен да реши проблема с липсата на ресурси, който усеща бранша в момента, заради голямото забавяне на доставките от чужбина.

Tags: No tags