2

Пазарни перспективи на ЕС за слънчевата енергия

Последният анализ на Solar Power Europe разкрива, че през 2023 г. в Европа са инсталирани нови системи за съхранение на енергия в батерии с общ капацитет от 17,2 GWh, което представлява 94% увеличение в сравнение с 2022 г. Това отбелязва третата поредна година на удвояване на годишния пазар. В края на 2023 г. общият инсталиран капацитет на системите за съхранение на енергия в батерии в Европа достигна приблизително 36 GWh. Заедно с изграждането на фотоволтаични централи, растежът е предимно стимулиран от жилищния сегмент, като отговор на високите цени на електроенергията и желанието на хората за енергийна независимост. През 2023 г. в жилищния сегмент са инсталирани 12 GWh, което представлява 70% от общия нов капацитет. Обещаващият и до голяма степен неизползван комерсиален и промишлен (C&I) сегмент на батериите допринася с 1,6 GWh (9%), а системите за съхранение с батерии с директно отдаване към мрежата – с 3,6 GWh (21%).

Германия е лидер на пазара с 34% от европейския пазарен дял през 2023 г., следвана от Италия (22%) и Обединеното кралство (15%).

Когато разглеждаме перспективите за растеж на пазара на батерии в цяла Европа, се очаква през 2024 г. да има промяна в класацията на водещите по пазарен дял държави.

Очаква се общият пазар батериите да поддържа темп на растеж над 35% през следващите три години, с 39,4 GWh (+37%) през 2026 г., 55,9 GWh (+42%) през 2027 г. и 78,1 GWh (+40%) през 2028 г. Въпреки това, прогнозите все още не достигат очакваните 200 GW мощност под формата на батерии, необходими до 2030 г. за да се отключи слънчевия потенциал на Европейския съюз. Съхранението чрез батерии е изправено пред редица препятствия в цяла Европа, включително липсата на добре разписани цели, двойно данъчно облагане и рестриктивни мрежови политики за хибридни възобновяеми инсталации.

Разгледайте доклада в сайта на Solar Power Europe>>

Tags: No tags