News_BCCI

Създаването на борса за търговия с въглеродни емисии ще облекчи бизнеса

Тенденциите в търговията с енергия, енергийно ефективни решения и складиране на зелена енергия бяха във фокуса на Унгаро-български енергиен форум, на който Сдружение „Соларна Академия България“ имаше възможност да присъства. Той  се проведе в София с подкрепата на  Българската търговско-промишлена палата и Посолството на Унгария.

В приветствието си към участниците председателят на БТПП Цветан Симеонов изказа своето удовлетворение, че енергетиката е във фокуса на вниманието на Унгарско-Българската Стопанска Камара – организатор на форума. Той  запозна аудиторията с приоритетите на българските работодатели в енергийния сектор, като обърна внимание на компенсаторния механизъм за енергията, който България въведе и продължава да поддържа. (бел. ред. механизъм за възстановяване на средства от разходите за електроенергия в България, прилагащ се когато цените и́ преминат определен таван). Симеонов припомни, че в началото механизмът е работил за цени в размер над 250 лв. за MWh, като следващата му актуализация снижава параметрите до 200 лв. за MWh. Той сподели, че бизнесът е доволен от този механизъм, защото само с една трета от свръхпечалбата на АЕЦ “Козлодуй” са покрити изцяло компенсациите както на големите енергийни консуматори, така и на средните, малките и микропредприятията у нас.

Цветан Симеонов посочи следващия елемент, който трябва да се усъвършенства за облекчаване на бизнеса – търговията с въглеродни емисии. В момента те се изкупуват евтино от Европейския съюз, на цена около 10 пъти по-ниска отколкото е продажбената им такава, впоследствие, за предприятията.

Според Симеонов най-добрият начин търговията с въглеродни емисии да бъде усъвършенствана е да бъде създадена борса, общоевропейска или всяка от страните в ЕС да има своя собствена, където емисиите да не бъдат котирани на сегашните стойности и с подобна ценова разлика, защото понастоящем е трудно да се определи къде отиват средства от нея.

Председателят на БТПП отправи апел цените на въглеродните емисии да бъдат определяни от свободното търсене и предлагане. Той заяви, че е добре да бъдат провеждани повече подобни форуми за в бъдеще, за да може основните участници на този пазар и институциите, ангажирани с управлението на сектора, да могат да стиковат нещата така, че да бъде реализиран най-добрия възможен резултат за всички страни – да има достатъчно енергия на приемливи цени и стабилност на доставките.

Източник: Българска-търговско промишлена палата (БТПП).

Tags: No tags