Forum_Maria Todorova

Сдружение „Соларна Академия България“ взе участие в Унгаро-българския енергиен форум

В рамките на Унгаро-българския енергиен форум, проведен в София и организаниран от Посолството на Унгария с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата,  представители и експерти от енергийния сектор се събраха, за да обсъдят ключови аспекти на устойчивата енергия, търговията с енергия и енергийната ефективност. Събитието акцентира върху необходимостта от трансгранично сътрудничество за разработването и внедряването на иновативни решения в областта на зелената енергия.

Представителите бяха посрещнати с топли приветствия от Н. Пр. Миклош Борош, Посланик на Унгария в България, и Цветан Симеонов, Председател на Българската търговско-промишлена палата. Те подчертаха значимостта на засилващото се партньорство между двете държави в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Основни моменти от програмата включваха представянето на Йожеф Какаш, CEO на HeatVentors, който разгледа иновациите в съхранението на зелена енергия и как те спомагат за устойчивото развитие в Европейския съюз. Петър Филдишев от МЕТ Енерджи Трейдинг България подчерта последните тенденции в търговията с енергия, а Мария Тодорова от Сдружение „Соларна Академия България“ представи задълбочен SWOT анализ за производството на слънчева енергия. Форумът също така обхвана теми като подкрепата за енергийно ефективни решения, представена от Michael Novotny от УниКредит Булбанк, и практически начини за намаляване на разходите за енергия във винарските изби, споделени от Ласло Добак от HeatVentors.

В рамките на форума, Мария Тодорова от Сдружение „Соларна Академия България“ представи задълбочен SWOT анализ, свързан с темата за производството на собствена слънчева енергия. Тя акцентира върху възможностите, които секторът предоставя за устойчиво и независимо енергийно бъдеще, като и силните страни на слънчевата енергия като чист, възобновяем и изобилен енергиен ресурс. Мария Тодорова също така разгледа предизвикателствата пред сектора, включително вариабилността на енергийното производство и необходимостта от разработване на ефективни решения за съхранение на енергия, за да се гарантира непрекъснатост на енергийните доставки.

Събитието завърши с нетуъркинг и дегустация на избрани унгарски вина, предоставени с любезното съдействие на „Hungarian Wine Embassy“. Унгаро-българският енергиен форум не само подчерта ангажимента на участниците към устойчиво бъдеще, но и подсили значението на международното сътрудничество за развитието на енергийна ефективност и иновации в сферата на възобновяемите източници на енергия.

Tags: No tags