Event photo

Участие в дискусия на Европейски съвет за външна политика (ECFR)

Европейски съвет за външна политика (ECFR) организира дискусия с фокус върху климатните перспективи и възможности за енергиен преход с участието на експерти, политици и представители на НПО сектора от България, Румъния и Гърция, с цел разглеждане на климатичните наративи и готовността на обществата за зелен преход.

Сдружение „Соларна Академия България“ взе участие в събитието, като представителите на организацията имаха възможност да споделят важни перспективи за бъдещето на зелената енергия в страната. В резултат на дискусията, представителите на организацията подчертаха необходимостта от иновации и инвестиции във възобновяемите енергийни източници, особено слънчевата енергия, като ключов фактор за постигане на климатичните цели и енергийна трансформация на България.

Друг аспект, разгледан по време на събитието, беше важността на регионалното сътрудничество и интеграцията на иновативни технологии в енергийния сектор в региона. След началото на войната в Украйна, ескалацията на енергийната несигурност подчерта значението на подкрепа за трансграничното сътрудничество, за да се гарантират устойчиви доставки на енергия.

Събитието събра важни представители от региона и предостави възможност за споделяне на знания и опит в областта на климатичната политика и зелената енергия.

Tags: No tags