Nagrajdavane

Инж. Веселин Тодоров бе специален гост по случай 50-годишнината на катедра ЕСЕО в ТУ-Варна

Инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение “Соларна Академия България” бе специален гост по случай Юбилейно честване на 50 годишнината на катедра и специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО) в ТУ-Варна.

Инж. Веселин Тодоров представи пред гостите на събитието темата “Възобновяеми енергийни източници – настояще и бъдеше” и бе отличен със специална грамота за заслужил енергетик на Република България.

По време на събитието бяха поднесени приветствия от ректора на ТУ-Варна, академичното ръководство, декана на ЕФ, р-л катедри ЕЕ, ТИЕ, ЕТМ и АП в ТУ-Варна, р-л катедри от ТУ-Габрово, РУ „Ангел Кънчев”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

За събитието бяха изпратени поздравителни адреси от Община Варна, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Електротехнически факултет и кат. ЕСЕО при ТУ-София, Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” и кат. ЕСЕОТ при ВТУ „Тодор Каблешков”, Факултет „Технически науки” при Бургаски университет „Асен Златаров”, Факултет „Минно-технологичен” и кат. ЕСЕО при МГУ „Иван Рилски”, десетки фирми в областта на енергетиката, електротехниката, индустрията и транспорта.

От катедрата изказват своите огромни благодарности на дарителите за подпомагане организацията на събитието: Електроенергиен системен оператор (ЕСО), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Пластхим-Т АД, Поларис Лайтинг ООД, Филкаб АД, Шнайдер Електрик – България АД.

Tags: No tags