Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

Управителен съвет

 

Съставът на Управителния съвет на Сдружение „Соларна Академия България“ с мандат до 08.12.2026г. е както следва:

Veselin Todorov

Д-р инж. Веселин Тодоров

Председател

Д-р инж. Веселин Тодоров е председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България, основател на „ВВТ Инженеринг“ ЕООД инженер и преподавател.

Преподавал е в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, води различни обучения в сферата на ВЕИ и се изявава като лектор на събития, свързани със зелената енертия.

Негови каузи са промяна на остарели нормативни уредби с цел улесняване изграждането на фотоволтаични централи, борбата с нелоялни търговски практики в сектора, създаване и обучение на кадри в бранша на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Ivan Barzakov

Адв. Иван Бързаков

Член на УС

Иван Бързаков е учредител и член на Управителния съвет на Сдружение Соларна Академия България.

Той е представител на „Ню Дженерейшън Кънсълтинг“ ЕООД и магистър по Право от Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В основата на компанията е да предлага професионално правно консултиране, експертиза и ефективни решения на своите клиенти в множество направления и частност – в сферата на енергетиката и възобновяемите енергийни източници.

Стремежът на дружеството е да прилага нови технологии, с цел автоматизиране на работния процес, както и да привлича правилните хора за конкретния казус и осигуряване на ефективност и бързина при разрешаването му.

svetoslav mladenov

Светослав Младенов

Член на УС

Светослав Младенов, представител на Смарт Енерджи Груп.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП – група от водещи компании в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производител на фотоволтаични панели.

ВВТ Инженеринг ЕООД

Член на УС

ВВТ Инженеринг ЕООД е компания, специализирана в консултирането, проектирането,  изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи.