Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

ЦПО

Сдружение Соларна Академия България

 

Сдружението е в процес на регистрация на Център за професионално обучение (ЦПО).

Ако имате нужда от повече информация във връзка с предстоящото стартиране на ЦПО, свържете се с нас на адрес info@solaracademy.bg

rear view. employees ask questions to the speaker during the business seminar.