Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

Членове

Членове на Сдружение СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ са физически и юридически лица, които са приети от Управителния съвет и са заплатили годишен членски внос.

Регистрация и Отписване:
Ако желаете да се станете наш член, изпратете заявка на имейл: info@solaracademy.bg.

Ако не желаете името Ви да фигурира в този регистър или да сигнализирате за неточност, моля пишете ни.

Молба за членство - Юридически лица
Молба за членство - Физически лица
Декларация - съгласие

ФИРМИ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  • доц. д-р инж. Станчо Иванов Йорданов
  • Петър Сомов

Ако не желаете името Ви да фигурира в този регистър или да сигнализирате за неточност, моля пишете ни.