energijata-s-antoan-nikolov-17-april-2023-godina-1536x864

ЕНЕРГИЯТА с гости доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и д-р инж. Веселин Тодоров

Община Елин Пелин инвестира в енергоспестяващо улично осветление от май 2019 г. и изцяло подменя осветителните тела в по-големите населените места. В началото на тази година цялата община и всички 19 населени места в общината имат LED осветление.

Прави впечатление и, че въпреки сериозното повишаване на цените на природния газ през 2021 и 2022 година община Елин Пелин остава с най-ниската цена в цялата страна за доставка на газ за домакинствата.

По тези теми на гости в „Енергията“ бяфа поканил кмета на община Елин Пелин – доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, и председателя на сдружение „Соларна Академия България“ – д-р инж. Веселин Тодоров.

Tags: No tags