Forum 2

В България ще се проведе международен форум за зелена енергия

България ще бъде домакин на международен форум за зелена енергия, организиран от медия „Стандарт“, Сдружение „Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc, които ще поставят началото на новата година с първото от серията събития, част от кампанията „Да! На българската зелена икономика“. Събитието ще се проведе на 9 февруари (четвъртък) от 11:00 часа в Hyatt Regency Sofia, зала Васил Левски 3. Форумът „Бизнес и власт – заедно за чиста енергия“ ще представи не само проблемите в енергийния сектор, но и ще събере на едно място власт, бизнес и експерти, за да преложат най-добрите и ефективни решения.

Форумът идва в момент, в който България следва да начертае своя път към енергийната независимост. А той може да бъде най-добре илюстриран именно от бизнеса, двигател на икономическия подем на страната, от една страна и от представителите на властта, отговорни за реализацията на тази диверсификация. Събитието ще събере на едно място министри, председатели на парламентарни комисии, депутати, евродепутати, представители на общини, организации, асоциации, научните среди и бизнеса с цел  предоставяне на устойчиви решения в областта на енергетиката, плана за възстановяване и устойчивост, предприемачеството и устойчивото развитие.

Сред участниците във форума са Росен Христов – министър на енергетиката, Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите, Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството, Искра Михайлова – зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европарламента и евродепутат, д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата. Във форума ще вземат участие още енергийни експерти от политическите партии, сред които Рамадан Аталай, Станислав Анастасов, Делян Добрев, Драгомир Стойнев, Иво Мирчев, Мартин Димитров, Венко Сабрутев и Искра Михайлова. Участиниците във форума ще дискутират политиките и мерките за декарбонизация и премахване на административните бариери пред инвестициите в нови технологии, както и ще предложат конкретни реформи и механизми за осигуряване енергия за българските потребители.

Събитието ще протече в два основни патела – „Административни пречки в България, практики в Европа, Енергийна стратегия, Зелен преход“ и „Финансиране“. В рамките на първия панел ще се дискутират възможностите за промени в законодателната рамка, както и ще се обсъди задълбочено енергийната стратегия на България, в чийто смисъл са заложени устойчивото енергийно развитие, повишаване на енергийната ефективност, използване и развитие на енергията от възобновяеми източници чрез иновативни технологии. Акцент в дискусията ще бъде поставен и върху зеления преход, към който се стремим, като страна членка на ЕС. Готови ли сме за него и по-важното – можем ли да го осъществим са част от въпросите, на които заедно ще търсим отговори. Вторият панел от форума ще представи възможностите за финансиране на национално и европейско ниво. В него основен акцент ще бъдат програмите и начините за ефективното им прилагане.

Събитието се провежда със съдействието на Bauer Solar и EcoGlobe.

Повече информация можете да откриете на адрес: https://www.solarsummitbulgaria.com/

Международен форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“

Дата: 09 февруари 2023
Час: 11:00 часа
Място: Hyatt Regency Sofia

Международният форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“ се организира от медия „Стандарт“, Соларна Академия България и M3 Communications Group, Inc.

Първото за годината събитие, част от емблематичната кампания на медия „Стандарт“ „Да! На българската зелена икономика“ събира на едно място власт, бизнес и експерти, за да представят и разяснят изготвената от Министерство на енергетиката Енергийна стратегия 2023-2053, както и да предложат най-добрите и ефективни решения по актуалните проблеми в енергийния сектор.

Теми на форума:

 • Бъдещето на българската енергетика през призмата на декарбонизацията. Енергийна стратегия 2023-2053. Търсене на устойчиви решения в сектора и възможностите за предприемачите, които дава Планът за възстановяване и устойчивост. Диалог между бизнес, власт, наука и граждански сектор.
 • Ролята на енергията от възобновяемите източници /ВЕИ/ в Енергийната стратегия 2023-2053 г. Новите възможности за инвестиции в централи, използващи слънце, вятър, биомаса, водород. Съхранението на енергия.
 • Зелената енергия в полза на бизнеса и битовите потребители.
 • Проблемите в енергийния сектор, административни пречки, тежки регулации. Как да се улеснят инвестициите.
 • Емисиите – ангажиментите на България и търговията с тях.
 • Възможностите за финансиране на „зелени проекти” на национално и европейско ниво.

11:00 – 11:05 – Откриване на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“. Модератор: Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

11:05 – 11:15 – Славка Бозукова, главен редактор на медия „Стандарт“ – Представя кампанията „Да! На българската зелена икономика“ и целите на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“.

11:15 – 11:30 – Росен Христов, министър на енергетиката – Представя Енергийната стратегия 2023-2053 и възможностите за бизнеса, които тя дава. Стратегически цели на държавата. Цели при преговорите с Брюксел по Плана за възстановяване и устойчивост. Соларните панели – шанс за бизнеса и всяко домакинство

11:30 – 11:45 – Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите – Как Българияизпълнява ангажиментите си по декарбонизацията. Търговията с емисии и предизвикателства във връзка с преминаването към зелена енергия

11:45 – 12:00 – Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на новата енергийна инфраструктура. Възможности за бизнеса. Кои регулации трябва да се облекчат или премахнат, за да се улесни преходът.

12:00-12:15 – Искра Михайлова, зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европарламента и евродепутат от ДПС – Как българската Енергийна стратегия 2023-2053 се списва в европейските цели и задачи. Препоръки към експертите и бизнеса

ИЗКАЗВАНИЯ ОТ СТРАНА НА БИЗНЕСА

 • д-р инж. Веселин Тодоров, председател на УС на Българска Соларна академия – изказване
 • Цветан Симеонов – председател на БТПП – изказване
 • Изказвания на други представители на сдружения за чиста енергия
  • Мирослав Димитров – Председател на българска соларна асоциация
 • Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия
 • Васимир Радулов – председател на Балкански водороден клъстер
 • Представител на Bauer Solar

ИЗКАЗВАНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЕКСПЕРТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

 • Рамадан Аталай, ДПС
 • Станислав Анастасов, ДПС
 • Делян Добрев, ГЕРБ
 • Драгомир Стойнев, БСП
 • Иво Мирчев, ДБ
 • Мартин Димитров, ДБ
 • Венко Сабрутев, ПП
 • Искра Михайлова, „Възраждане“
Solar power station against the blue sky. Alternative energy concept

Видове фотоволтаични системи

С повишаването на цените на електроенергията с до 40% през последното десетилетие много хора вече осъзнават ползите от преминаването към слънчева енергия. Тя е  чиста, възобновяема и коства малка част от цената, начислена от електрическите компании.

Ако обмисляте многото й предимства, важно е се запознаете с  видовете  фотоволтаични системи.  Така можете да изберете най-подходящата за вашия дом. Трите вида системи са:  свързани към мрежата,  извън мрежата и хибридни.

Системи, свързани с мрежата

Те са свързани към електрическата мрежа на местната компания за комунални услуги. Собствениците  се радват на предимствата със сигурността на своята снабдителна фирма. Също  могат да се включат в мрежата, ако производството на слънчева енергия е ниско.

Тази система е идеална за балансиране на производството на енергия. Слънчевата енергия варира в зависимост от метеорологичните условия, частта от деня и сезона. Ако слънчевата енергия е малко, собствениците могат да използват енергийната мрежа, за да захранват дома си. Дори  без да се притесняват дали ще имат достатъчно енергия за продължителни периоди на ниско производство. Ако  се произвежда излишна енергия,  те могат да  я изпратят обратно към мрежата за кредит в сметката си за електричество. Връщането на излишната енергия обратно към мрежата е известно като нетно измерване и е доказан начин за намаляване на разходите.  Само някои предприятия предлагат програма за нетно измерване. Някои собственици на фотоволтаични системи не могат да се порадват на това предимство. В този случай хибридната система може да е правилният вариант.

Такива системи  са най-често срещаният тип, инсталиран в домове и малки до средни предприятия. Те могат да използват мрежата, за да помогнат за регулиране на доставката на енергия от панелите в дома или бизнеса. По този начин намаляват необходимостта от  оборудване и общата цена на системата.

Това взаимодействие между произведената енергия и електрическата мрежа е чудесен начин за балансиране на производството и избягване на прекъсвания при  ограничено слънчево захранване.

Система извън  електрическата мрежа

Те не са свързани към електрическа мрежа. Използват системи за съхранение и батерии, за да балансират енергийните нужди.

Домовете със системи извън мрежата разчитат изцяло на слънчева енергия. Батериите са необходими за такива системи – жилище или бизнес без  тях  остават без електричество през нощта.  Системата на батерии съхранява излишната електроенергия, произведена през деня.  След това може да се използва през нощта.

Тези съоръжения предлагат пълна енергийна независимост. Имат и много ограничения. Системите извън мрежата и батериите трябва да са много по-големи в сравнение със свързаните с мрежата. Те служат като единствен източник на енергия. Жилищата за тях трябва да бъдат по-малки и по-консервативно проектирани. Системите за съхранение на батерии имат ограничен капацитет.

Хибридна  система

Това е комбинация от първите две. Тези системи са свързани към електрическата мрежа и са оборудвани със собствена система за съхранение на батерии.  Те са най-гъвкавата налична опция, предлагаща възможност за извличане на енергия от мрежата или от батерията,  ако търсенето надвишава производството.

Собствениците на хибриди могат да се възползват от нетното измерване. Това е  програма, която позволява да изпращат излишната мощност, генерирана от тяхната система, към общинската електрическа мрежа за кредит по сметка.

Най-добрата  система за вашия дом или бизнес до голяма степен зависи от вашето местоположение. То играе ключова роля в това решение.

Има много малко ограничения в жилищни и търговски сгради. С напредването на соларната технология местоположението наистина не оказва влияние върху поставянето на инсталацията. Можете да се порадвате на предимствата на слънчевата енергия отвсякъде.

Жителите на селските райони могат да се възползват от системите извън мрежата. Градските среди   благоприятстват свързани с мрежата или хибридни системи.

Живеещите на село с големи площи могат да извлекат максимума от земята си с наземна система. С достатъчно слънчеви панели е възможно да разположите система с повече от достатъчно потенциал за захранване на целия ви дом или бизнес. Това е идеално за селски райони  с ограничен достъп до електрическа мрежа. Системите извън мрежата позволяват пълна енергийна независимост и премахват притесненията от скъпи сметки за електричество. Ако вашият район има достъп до електрическата мрежа, свързаната с мрежата или хибридна система все още позволява енергийна независимост.  Осигурява допълнително ниво на сигурност, когато търсенето надвишава производството.

Междувременно за домове или фирми в или близо до града най-добър вариант е свързана с мрежата или хибридна система. Можете да се възползвате от това, че вече сте свързани към електрическата мрежа. Градските жители най-вероятно няма да разполагат със земя за изграждане на наземни слънчеви панели.  Вероятно ще бъдете ограничени до наличното пространство на покрива или двора  си.  Така няма да можете да генерирате толкова електричество, колкото селските, наземни системи. Възможността да се включите в електрическата мрежа е от съществено значение, когато соларната ви система не произвежда достатъчно енергия. Ако живеете в града,  може да изберете свързана с мрежата или хибридна.

Nova News

NOVA News: Облекчени са процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи

Облекчени са процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи чрез въвеждане на реален уведомителен режим. Централите за собствена употреба ще се изграждат без разрешение за строеж  при инсталиране на мощност до 20KW.

“Очакваме тази промяна от 2018 година. Оттогава е директивата режимът да бъде облекчен. На Запад това се случва, в България 5 години по-късно има напредък. Промяната е изцяло в служба на обществото и по-специално на битовите потребители, тъй като дава възможност на битовите потребители да слагат своите фотоволтаични централи на покривите, без да е необходимо да чакат дългата и тромава процедура по разрешение за строеж”, обясни инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България”.

Така се отваря не малък пазар както за инсталирането на фотоволтаични централи, така и за независимост от страна на битовите потребители към енергопреносната система.

„До момента процедурата беше тежка и сложна. И най-сложната част беше свързана с изваждането на така нареченото разрешение за строеж, тъй като фотоволтаичните централи в България  до момента бяха на разрешение а строеж, независимо дали са 1, 2, 5 или 100 KW”, допълни инж. Веселин Тодоров.

Запис от интервюто вижте в сайта на NOVA News>>

Veselin-Todorov

БТПП и експерти представят възможности за финансиране на ВЕИ за бизнеса

Съветът на браншовите организации при Българска търговско-промишлена палата (БТПП) организира  събитие на тема „Соларна енергия за бизнеса – етапи на реализация и възможности за финансиране“. Събитието ще се проведе в хибриден формат на 25 януари от 15:00 до 17:00 часа в зала „А” на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и ще бъде излъчвано и онлайн.

Събитието ще бъде открито от Цветан Симеонов – председател на Управителния съвет на БТПП и Гена Събева – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП. По темата  за основните изисквания към компаниите за развитие на проект чрез европейска програма „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” ще говорят Деница Николова и Мария Христова от EUConsult.BG – една от първите компании в България, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Участниците в събитието ще имат възможност да научат повече и за стъпките в процеса на изграждане на соларна централа, както и рисковете и проблемите, съпътстващи инвестицията от Росица Чопева и Роза Иванова от xFigureFinance – независима консултантска компания с опит във ВЕИ сектора над 10 години и активни проекти с инсталирана мощност от над 400 MWp в България и съседни държави.

Инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“, експерт в областта на ВЕИ и собственик на компанията ВВТ Инженеринг ще представи пред аудиторията ползите от изграждане на фотоволтаичните централи като даде и реални примери от практиката. Той ще коментира и темата, свързана с административните стъпки и пречки в процеса на изграждане на фотоволтаични централи.

Събитието „Соларна енергия за бизнеса – етапи на реализация и възможности за финансиране“ е насочено към инвеститори, комапании и организации, които искат да изградят фотоволтаични централи и да бъдат енергийно независими. Експерти в областта на финансирането, проектирането и изграждането на фотоволтаични централи ще предоставят полезна информация за  стъпките в процеса на изграждане на соларна централа, актуалните възможности за финансиране чрез европейски програми, както и потенциалните рискове и проблеми, които могат да съпътстват такъв тип инвестиция.

Veselin Todorov (1)

Инж. Веселин Тодоров: Въвеждането на реален уведомителен режим за ВЕИ е стъпка към справянето с енергийната криза 

В края на миналата година председателят на Сдружение „Соларна Академия България“ инж. Веселин Тодоров предложи ключови промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които се отнасят до въвеждането на уведомителния режим за малки централи за собствена употреба, който вече е факт. Те бяха коментирани с представители на парламента с цел подобряване на средата за инвестиция във фотоволтаични централи чрез значителни административни облекчения. 

След заседание на парламента тази седмица беше взето решение за облекчаване на процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи чрез въвеждане на реален уведомителен режим. Централи за собствена употреба ще се изграждат без разрешение за строеж при инсталиране на мощност до 20 kW. Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ). От Сдружение „Соларна Академия България“ коментират, че промяната е положителна и дългоочаквана както от инвеститорите, така и от бранша. 

„През последните две години от Сдружение „Соларна Академия България“ работихме усилено в посока въвеждане на уведомителния режим, използвайки всякакви институционални механизми. Радваме се, че усилията ни дадоха ефект и депутатите приеха на второ четене и предложените от нас законови промени. Такива режими отдавна са въведени в страните в Западна Европа. За нас приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са дългоочаквани и стъпка напред към енергийната независимост на България и ще продължим да работим с бранша и народните представители за подобряване на режима на инсталиране на централите и гарантиране на тяхната безопасност“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“. 

Инж. Веселин Тодоров и членовете на сдружението направиха и предложение за промяна в Закона за енергетиката. С представители на парламента те коментираха, че предвид финансирането на този тип инсталации през следващите години, безопасността и качеството на съоръженията е възможно да бъде компрометирана. За да се избегнат негативни последствия, според специалистите е необходимо да се намери начин за ясното гарантиране на квалификацията на изпълнителите, които ще работят по тези централи със законови и подзаконови нормативни рамки.  

Сдружение „Соларна Академия България“ предложи за обсъждане проект за класификация на типа централи, които ще се изграждат в България, както и изисквания за необходима квалификация, спрямо размера на изгражданата инсталация. Според експертите това би гарантирало качеството и безопасността на централите, както и дългогодишната им експлоатация.  

Veselin-Todorov_VVT_BNR

Интервю за БНР: Всичко за фотоволтаичните централи за домакинства

След като вчера Народното събрание прие законово възможността за монтиране на фотоволтаични системи с до 20 киловата мощност на покриви и без инвестиционен проект, очаква се много хора да насочат вниманието си и инвестициите си в подобни съоръжения.

Сред гласуваните облекчения е и това – монтажът върху еднофамилни и вилни сгради да става само чрез уведомителен режим към главния архитект на съответната община и към електроразпределителното дружество, след като инсталацията започне да функционира и е присъединена към електропреносната система.„Това не е окончателното облекчение, но дано тези решения влязат в сила час по-скоро. По предишните условия много от желаещите граждани нямаше да могат да кандидатстват. След приетите промени практически потребителите, които искат да участват в програмата, не е необходимо да извършват всички стъпки за изваждане на множество документи, процесът ще се забърза поне с един до два месеца“, коментира пред Радио София Веселин Тодоров, създател на „Соларна Академия България“ (Solar Academy).

По изчисление на Министерството на енергетиката средствата за рефинансиране ще стигнат за около 10 000 домакинства. Затова за одобрение ще се прави подбор. При него, например, автоматично ще отпадат кандидати, на чийто адрес има регистрирана неправителствена организация или фирма, дори и тя да не функционира, обясни Тодоров.

Сред другите критерии е изискването жилището на физическото лице да е основно.

Като неправителствена организация Соларната академия вече получава множество запитвания от страна на граждани за процедурата и по конкретни казуси. Голяма част от въпросите се пренасочват към ресорното министерство. Възможно е част от декларираните критерии да бъдат проверявани от инспектори.

Програмата изключва къщите, които в момента се отопляват на газ, обърна внимание Тодоров и според него това не е правилно.

Съществуват и други подводни камъни в процедурата, свързани със сроковете за издаване на някои от документите.

Програмата за рефинансиране на инвестиции във фотоволтаични централи за собствени нужди ще стартира след броени седмици. Според нея при вложени до 15 хиляди лева от домакинство, отговарящо на критериите, държавата ще покрива до 10 хиляди лева.

Веселин Тодоров подчерта че редът е следният: първо кандидатът се одобрява по подадените от него документи, след това той изгражда съоръжението със собствени средства и чак след това му се възстановява част от сумата.

Специалистът силно препоръча, когато се прави подобна инвестиция, хората да предвидят батерия, с която по-добре ще се съхранява и оползотворява слънчевата енергия. Това е най-добрият подход.

Тодоров призна, че в момента инвестиция в соларна система от страна на частно лице, трудно се избива, за разлика от фирмите. Обяснението е, че битовите потребители са все още на регулиран енергиен пазар. Рано или късно, това ще се промени.

Някой от банките вече са реагирали и предлагат продукти, свързани с финансиране на подобни проекти.

За още подробности чуйте целия разговор на Антония Каменичка с инж. Веселин Тодоров в сайта на БНР>>

"Solar panel system ,blue sky and sunshine with green grassMore:"

Статистика: Соларните инсталации може да са до десет пъти по-евтини от газа

Експлоатацията на газови електроцентрали би била 10 пъти по-скъпа в дългосрочен план от изграждането на нови слънчеви мощности в Европа. Това разкрива  проучване на  изследователската компания Rystad Energy (Норвегия), цитирано от PV Magazine. Изследването използва изравнената цена на енергията (LCOE) за генериране на електроенергия от газ и въглища на различни ценови нива и я сравнява с  произведените  от слънчева енергия и вятър.

Европа се среща с рязко покачване на цените на газа след спада на износа на руски газ.  Разходите достигат  до средно €134 ($135,15)/MWh тази година. Компанията прогнозира, че цените ще се стабилизират на около 31 евро за MWh до 2030 г. Това  формира LCOE (изравнената цена на електроенергията) на съществуващите газови централи  до 150 евро за MWh.

В официалното изявление на компанията, направила проучването се казва, че това все още е три пъти повече от средна цена на нови соларни съоръжения. За да продължат да бъдат конкурентоспособни газовите централи, цените на газа ще трябва да паднат до 17 евро за MWh.  Цените на въглеродните емисии (от въглероден диокисид) ще трябва да паднат до 10 евро за тон. Според тях газът ще продължи да играе важна роля в европейския енергиен микс за известно време. Ако нещо фундаментално не се промени,  икономиката, както и опасенията за климата, ще наклонят везните в полза на възобновяемите източници.

Ако средствата за газ бъдат инвестирани във възобновяеми източници, Европа може да замени газа със слънчева и вятърна енергия по сушата до 2028 година. Тогава общият капацитет ще достигне 333 GW, прогнозират още от Rystad. Тази оценка предполага средна капиталова цена за технологиите от 1,3 евро на ват, както и двугодишна фаза на предварителна разработка.

Линк към проучването: https://www.rystadenergy.com/news/energy-crisis-the-beginning-of-the-end-for-gas-fired-power-in-europe

Photovoltaic power plant

Световен годишен доклад прогнозира увеличаване капацитета на слънчевите панели

В края на октомври Международната агенция по енергетика (IEA-International Energy Agency) публикува своя доклад, озаглавен „Прогноза за 2022“.  Според него се очаква кризата, предизвикана от руската инвазия в Украйна, да ускори глобалния енергиен преход.

Фотоволтаичната и вятърната енергия са най-важният начин за намаляване на  въглеродните емисии в сектора. Техният дял в производството на електроенергия ще нарасне от 10% през 2021 г. до 40% през 2030 г.  Според агенцията  ще достигне 70% през 2050 г.

Слънчевата енергия е  осигурила повече от 3% от глобалното производство на електроенергия през 2021 г. Годишният добавен капацитет от алтернативни източници е  достигнал 150 GW. Това  превръща миналата 2021 г.  в още една рекордна по тези показатели. Цените на слънчевите панели са се  понижили с 80% през последното десетилетие.   Спадът се дължи на икономиите, постигнати чрез голямо производство  и непрекъснатите иновации по цялата  снабдителна верига. В резултат фотоволтаиците се превръщат в най-достъпната технология за производство на електроенергия в много части на света. IEA очаква годишният ръст да се увеличи повече от четири пъти до 650 GW през 2030 г.

До тогава годишният брой инсталации за слънчева и вятърна енергия в Съединените щати ще се увеличи два и половина пъти  повече от днешния.  Това  е  в някаква степен и  благодарение на Закона за намаляване на инфлацията в страната. Новите цели за овладяване на климатичните промени също стимулират масовото изграждане на  съоръжения за чиста енергия в Китай. Потреблението на въглища и петрол  там достига върхови стойности преди края на това десетилетие. Ускореното развитие на възобновяемата енергия и политиките за енергийна   ефективност в Европейския съюз имат своето въздействие върху търсенето на нефт и газ. Според доклада в ЕС то  ще спадне с 20%, а потреблението на въглища с 50% през текущото десетилетие.

Още статистика

Средната продажбена цена на слънчевите панели се е  повишила за първи път през 2021 г.  Става дума за стойност  с около 20% спрямо 2020 г. – поради по-високите цени на суровините  и материалите, особено на  силиконовия полимер.  Цените на модулите  се оказаха високи през първата половина на 2022 г. Въпреки това IEA заяви, че непрекъснатите иновации, по-нататъшните подобрения на материалите и енергийната ефективност ще доведат до последващо намаляване на разходите.

Енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, може да ускори прехода към по-устойчива енергийна система. Това твърди докладът на Международната агенция по енергетика. Потреблението на изкопаеми горива ще достигне своя връх през това десетилетие, в дългосрочен план  се предвижда то да намалее. IEA прогнозира, че повече от 2 трилиона долара ще бъдат инвестирани всяка година в неутрални климатично технологии до 2030 г. чрез специални програми  в Япония, Южна Корея и Китай. Това съответства на увеличение от повече от 50% в сравнение с днешната ситуация. Това обаче все още би било по-малко от  целта за намаляване на средногодишната температура с  1,5 градуса. Затова  ще изисква инвестиции от 4 трилиона долара до 2030 г.

„Енергийните пазари и енергийните политики се  промениха от нахлуването на Русия в Украйна.  Не просто временно, а с отражение върху следващите десетилетия“,  твърди Фатих Бирол, генерален директор на МАЕ. „Дори  в днешната политическа ситуация светът на енергетиката се променя драматично пред погледа ни. Отговорите на правителствата по света обещават да превърнат това в историческа и окончателна повратна точка към по-чиста, по-достъпна и по-сигурна енергийна система.“

Team of two engineers installing solar panels on roof.

Основни задължения на инсталаторите на фотоволтаични системи

Инсталаторите на соларни инсталации сглобяват, настройват и поддържат системи, преобразуващи слънчевата светлина в енергия. На такава длъжност обикновено  се получава заплащане от средна категория, като се наблюдава 10-годишно нарастване  на предлагането на работни места с ръст от 52%.

Слънчевата енергия все още може да се счита за алтернативен източник  в сравнение с конвенционалните средства.  Тя набира популярност. В резултат на това се очаква работните места за инсталатори  да изобилстват.  Специалистите по инсталиране на слънчеви системи се наричат  още монтажници. Основно те сглобяват, настройват и поддържат покривни или други системи за преобразуване на слънчева енергия в електрическа.

Също така оценяват имота на клиента и съставят  план за поставяне,  отговарящ на нуждите на клиента. След това те  инсталират панелите в съответствие с  правните изисквания  и ги  свързват към електрическата система на клиента.

С нарастващото търсене на възобновяема енергия, монтажниците на слънчеви панели могат да работят почти навсякъде. Соларната индустрия е сравнително нова в сравнение с други. Много  фирми за слънчева енергия са доста малки,  срещат се и някои големи.  

Какви са отговорностите на инсталатора на слънчева енергия. Инсталаторите  извършват рутинно  следното:

 • Проектиране/планиране на слънчеви фотоволтаични системи според спецификациите на клиента
 • Създаване (измерване, изрязване, изработване) на  поддържащи приспособления за слънчеви панели
 • Инсталиране на  всички компоненти на слънчеви фотоволтаични системи, включително корпусни модули, панели и поддържащи тела. Всичко това  в съответствие със строителните норми.
 • Свързване на фотоволтаични системи със съществуващи електрически системи
 • Поставяне на устойчиво на атмосферни влияния  външно оборудване
 • Реализация на  програми за активиране, тестване и текуща диагностика на соларни системи.

Инсталаторите имат много задачи  през цялото време, докато са на работната площадка. Те трябва да проверят измерванията и плана на системата преди инсталирането.

В зависимост от използваната конструкция (плосък покрив, ъглов покрив, самостоятелни модули), фотоволтаичните инсталатори може да се наложи да конструират монтажен модул. Той се използва за позициониране на самите панели под правилните ъгли. Соларните инсталатори  монтират новите системи върху новоизградените носещи конструкции и  поставят панелите или керемидите върху тях.

След  това сглобяват всички електрически компоненти заедно, свързвайки се с нови или съществуващи електрически системи на място. За  завършване на  процеса се извършва и тестване и отстраняване на неизправности.

За да изпълнят тези различни задачи,  монтажниците трябва да владеят  ръчни и електрически инструменти, включително бормашини, триони, гаечни ключове, отвертки и други типични строителни инструменти. В допълнение към това са необходими и основни познания за окабеляване.

По отношение на електротехническите задачи, в зависимост от конкретната работа и държавните стандарти, може да се наложи електротехник да се справи с част от работата. Това е необходимо, особено ако се свързва към по-голяма електрическа мрежа.  Инсталаторите могат да се справят сами с тези задачи, както и да проверят окабеляването, полярността и заземяването на електрическите системи.

В рамките на жилищни или малки търговски проекти, на  фотоволтаичните монтажници  се възлага задачата да подготвят вида на системата въз основа на специфични изисквания. Това може да включва получаване на разрешителни от местни фирми, измерване, рязане, производство и свързване на структурна рамка, както и слънчеви панели, инсталиране на панели към покривни или земни стойки, свързване към електрически системи и накрая отстраняване на неизправности и пускане на системата в експлоатация.

Често обемът на работата и мащабът на фирмата възложител определят колко специализирана може да бъде ролята на всеки монтажник в представения списък със задължения.

Кариерни перспективи

Секторът на слънчевата енергия може да предложи много диференциация и напредък и преквалификация:

Соларен техник: Развиват  се  в областта на широкомащабните електрически системи. Имат собствен набор от допълнителни процеси на обучение.

Мениджър на соларен проект: Обикновено включва допълнително обучение по общи проекти на слънчеви системи и управление на строителни проекти.

Инженер по взаимно свързване на комунални услуги: изисква асоциирана степен, свързана с икономиката на чистата енергия.

Проектант на жилищни фотоволтаични системи:   получава се сертификат и допълнително  обучение по механика и електротехника в областта на фотоволтаиците.

Ръководител на слънчеви инсталации:  това е по-независим път, обикновено изискващ допълнителен лиценз и обучение за управление на слънчева енергия, бизнес или строителство.

Соларен инструктор:  работи се със сертификат и бакалавърска степен или удостоверение за  специално образование с цел преподаване в областта.