Международен форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“

Дата: 09 февруари 2023
Час: 11:00 часа
Място: Hyatt Regency Sofia

Посетете страницата на събитието в сайта на в-к Стандарт>>

Международният форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“ се организира от медия „Стандарт“, Соларна Академия България и M3 Communications Group, Inc.

Първото за годината събитие, част от емблематичната кампания на медия „Стандарт“ „Да! На българската зелена икономика“ събира на едно място власт, бизнес и експерти, за да представят и разяснят изготвената от Министерство на енергетиката Енергийна стратегия 2023-2053, както и да предложат най-добрите и ефективни решения по актуалните проблеми в енергийния сектор.

Теми на форума:

 • Бъдещето на българската енергетика през призмата на декарбонизацията. Енергийна стратегия 2023-2053. Търсене на устойчиви решения в сектора и възможностите за предприемачите, които дава Планът за възстановяване и устойчивост. Диалог между бизнес, власт, наука и граждански сектор.
 • Ролята на енергията от възобновяемите източници /ВЕИ/ в Енергийната стратегия 2023-2053 г. Новите възможности за инвестиции в централи, използващи слънце, вятър, биомаса, водород. Съхранението на енергия.
 • Зелената енергия в полза на бизнеса и битовите потребители.
 • Проблемите в енергийния сектор, административни пречки, тежки регулации. Как да се улеснят инвестициите.
 • Емисиите – ангажиментите на България и търговията с тях.
 • Възможностите за финансиране на „зелени проекти” на национално и европейско ниво.

11:00 – 11:05 – Откриване на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“. Модератор: Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

11:05 – 11:15 – Славка Бозукова, главен редактор на медия „Стандарт“ – Представя кампанията „Да! На българската зелена икономика“ и целите на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“.

11:15 – 11:30 – Росен Христов, министър на енергетиката – Представя Енергийната стратегия 2023-2053 и възможностите за бизнеса, които тя дава. Стратегически цели на държавата. Цели при преговорите с Брюксел по Плана за възстановяване и устойчивост. Соларните панели – шанс за бизнеса и всяко домакинство

11:30 – 11:45 – Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите – Как България изпълнява ангажиментите си по декарбонизацията. Търговията с емисии и предизвикателства във връзка с преминаването към зелена енергия

11:45 – 12:00 – Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на новата енергийна инфраструктура. Възможности за бизнеса. Кои регулации трябва да се облекчат или премахнат, за да се улесни преходът.

ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИТЕ

ПАНЕЛ 1:

 • д-р инж. Веселин Тодоров, председател на УС на Българска Соларна академия
 • Цветан Симеонов – председател на БТПП
 • Рамадан Аталай, ДПС
 • Цанко Арабаджиев, член на УС и Изпълнителен директор на ББР
 • Станислав Анастасов, ДПС
 • Проф. дтн инж. Николай Вълканов, предстател на УС на Българска минно-геоложка камара
 • Делян Добрев, ГЕРБ
 • Мирослав Димитров – Председател на българска соларна асоциация

ПАНЕЛ 2:

 • Тодор Николов, директор „Проекти за енергиен преход“, Солвей Соди
 • Драгомир Стойнев, БСП
 • Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия
 • Кристина Лазарова, съосновател на платформата Brown to Green
 • Венко Сабрутев, ПП
 • Васимир Радулов – председател на Балкански водороден клъстер
 • Panagiotis Dimitriou, Bauer Solar
 • Искра Михайлова, „Възраждане“

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Презентация на Биляна Тончева, “Еко Глоуб” ООД
 • Изказване на представител на KBС Банк

ПРОБЛЕМЪТ С КАДРИТЕ – ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

 • Изказване на представители на ВУЗ

14:00 – ЗАКРИВАНЕ

  Tags: No tags