thumbnail-2

Какво не знае бизнесът за фотоволтаичните централи и панели? 

Напоследък бизнесът се интересува повече от възобновяемите източници на енергия. Сред грешните разбирания са, че фотоволтаиците нямат достатъчно капацитет да захранват бизнеса и инвестицията се изплаща по-бавно. 

Има различни механизми, така че инсталацията да се изплати бързо и технологията да може да бъде развита в максимална употреба на бизнеса. Инвестицията се изплаща средно за между 3 и 5 години, а след това спестява много разходи за електрическа енергия. 

Сред основните ползи още са: 

Енергийна независимост 

Фотоволтаиците дават относително голям процент енергийна независимост на обекта, тъй като той вече е самостоятелен. Енергията, която консумира се произвежда от самата сграда и практически се избягват допълнителните такси и разходи, свързани с пренос и заплащане на електрическа енергия за дадената сграда. Това обезсмисля покачването на цената на тока и заплащането на по-високи сметки. След инвестицията имаме постоянство на цената на тока. Има постоянна цена на киловат час, която няма да се покачва във времето. 

Предвидимост 

Фотоволтаиците са една предвидима технология. Използвайки метеорологичните данни през последните години, могат да бъдат направени прогнози за следващите до 5 години. Те ще покажат как ще се развие и каква енергия ще получи съответната централа от слънчева светлина. 

Намаляване на въглеродните емисии 

Слънчевата енергия е естествен източник на енергия и не вреди на околната среда. 

Tags: No tags