Solar Careers

Кариерни перспективи в областта на възобновяемата енергия

Потребността  от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност  нараства все повече в съвременните социално-икономически условия. Тя е свързана и с необходимостта от подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса.  Медийната среда също трябва да работи за качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Повечето европейски страни се насочват към декарбонизация. Това от своя страна ще доведе до намаляване на работните места в сферата на невъзобновяемата енергия. В този връзка е необходимо да се поеме инициатива за обучение на нови висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.  Друга важна посока е и преквалификацията на специалисти, работещи в областта на невъзобновяемата енергия. Захранването на домове и предприятия със слънчева енергия става все по-популярно поради екологичните предимства на слънчевата енергия като нулеви емисии на парникови газове.

Индустрията се разраства. Макар да няма статистически данни за индустрията, Бюрото по трудова статистика (BLS – Bureau of Labor Statistics) дава перспектива за кариера за позицията монтажник на фотоволтаични системи през следващите 10 години. BLS прогнозира, че работните места за инсталатори на фотоволтаични системи могат да нараснат с 51% в този период от време. Това  е по-бързо от средното за други работни места.

Нека разгледаме някои от професиите, които имат перспектива за развитие:

Инженерен техник

Средна национална заплата в САЩ, $40 001 на година

Основни задължения: Инженерните техници подпомагат строителни, машинни и еко-инженери и учени при тестване и прилагане на теории.  Задачата им е,  да помогнат за подобряване на работата на съоръжения, процеси или оборудване, свързани със слънчевата енергия. Вместо да измислят теории, те извършват проверки и опити на места с оборудване или в лабораторни условия и записват данни за своите открития. Специфичните работни задължения за инженерните техници може да варират в зависимост от тяхната специалност.

Техник по поддръжка на електроника

Средна национална заплата – $57 440 на година

Основни задължения: Техниците по поддръжка на електроника наблюдават фотоволтаични софтуерни системи, за да се уверят в изправната им работа. Те помагат за разработването, настройването и ремонта на електронни или компютърно контролирани слънчеви енергийни системи в съоръжения на централи и на места за оборудване. Техниците използват електронни, хидравлични, механични и пневматични технологии за тестване и настройка на машини, ако не работят добре. Те също така проверяват готовите продукти за качество и гарантират, че отговарят на спецификациите на клиента.

Мениджър на соларна централа

Средна национална заплата – $61 942 на година

Основни задължения: Мениджърът на централа наблюдава работата на инсталациите. Те  се свързват с   доставчици до  трети страни и  ги направляват, за да помогнат с процесите на транспортиране и инсталиране. Също така  взаимодействат с клиенти, за да се уверят, че екипът спазва всички изисквания за качество на обслужване. Те могат да управляват оценката на ефективността на екипите от сервизни техници и качеството на работата на системите за слънчева енергия. Дава им се възможност също така да извършват дистанционно наблюдение на инсталираните системи и да решат кога да изпратят техници за проверки или ремонти.

Соларен сервизен техник

Средна национална заплата: $62 216 на година

Основни задължения: Тези сервизни техници наблюдават фотоволтаични хардуерни системи, за да ги поддържат да работят на техните върхови нива на производителност. Те осигуряват качество на клиентите в обектите за оборудване чрез диагностициране на проблеми, оптимизиране на оборудването и ремонт на недостатъчно работещи системи. Освен това  монтират хардуер и свързано оборудване. Тестват, почистват и калибрират системи, за да коригират ненужни или неочаквани прекъсвания на услугата.

Инсталатор на соларни фотоволтаични системи

Средна национална заплата: $62 554 на година

Основни задължения: Инсталаторите  на  фотоволтаици настройват и поддържат оборудването, което свързва соларна система към електрическата мрежа. Те проектират оформлението на системата въз основа на характеристиките на обекта и получават съответните разрешителни за завършване на проекта.  Също така работят върху конструктивните характеристики като рязане, завинтване, сглобяване на структурната рамка, свързване на проводници и закрепване на панели към покриви или наземни опори. Те проверяват предварително инсталираното оборудване, за да се уверят, че отговаря на изискванията за  безопасност.

Tags: No tags