IMG-f8804a29236e323c2f6738ac8dd23230-V

Проведе се първото кариерно изложение и форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията

Индустрията за възобновяема енергия, временното правителство, правителствените органи и образователните институции изграждат по-тясно сътрудничество, за създаването на квалифицирана работна сила. „Зелените професии“ представляват бъдещето, а подготовката на експерти е от първостепенно значение не само за секторното развитие, но и за постигане на енергийните цели на държавата. Качествените кадри ще послужат като стимул за процеса на енергиен преход, ключово начинание за България. Това се обсъждаше по време на встъпителното издание на кариерния форум „Презареди кариерата си“, на който се представиха много млади таланти, които се стремят да оставят своя отпечатък в сектора на възобновяемата енергия.

Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта необходимостта от съгласувани усилия между бизнеса и правителството в прехода към възобновяеми енергийни източници. „Иновациите трябва да бъдат оглавени от бизнеса. Те имат необходимия опит и предоставят нови знания. Без координация между частния сектор и държавата, напредъкът не може да бъде осъществен“, подчерта тя.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и съорганизатор на форума, също подчерта значимостта на колективния подход. „За да успее планът за възстановяване и устойчивост, сътрудничеството между бизнеса, правителството, образованието и медиите е наложително. Само чрез тази симбиоза можем да постигнем споделени зелени цели.“

Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc. и съорганизатор на кариерния форум „Презареди кариерата си“, отбеляза: „Докато намирането на квалифициран персонал поставя предизвикателства в различни съвременни сектори, търсенето на хора, желаещи да се развиват във ВЕИ индустрията, става все по-осезаемо. Ето защо, чрез този форум, ние се стремим да се справим с този недостиг на кадри в бързо развиващия се сектор на възобновяемата енергия. „

„Презареди кариерата си“ събра фирми, институции и търсещи работа с цел насърчаване на по-задълбочена комуникация между ВЕИ индустрията, образованието и институциите за съвместно разработване на иновативни и практически подходи за учене и създаване на зелени решения.

Встъпителното издание на форума се проведе с специалното съдействие на CSL Installers, а основен партньор беше HRS България. VVT Engineering, Solaris Montage и Hecsolar също бяха партньори на събитието.

Събитието получи специална подкрепа от Нов български университет, Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС, Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

Tags: No tags