Engineer standing in solar power station looking sunrise

Кратка история на  приложението на слънчевата енергия

Изучаването и прилагането слънчевата енергия  за  човешките потребности датира от хиляди години. Процесът започва от древните цивилизации, които са използвали силата на слънцето за отопление и готвене. Концепцията за използване на слънчевата енергия за генериране на електричество обаче е сравнително нова. Представяме ви  кратък преглед на историята на този източник на електроенергия.

Древните гърци, римляни и китайци са сред първите култури, които използват слънчевата енергия. Гърците са поставяли  прозорци точно срещу слънцето и огледала за отопление на домовете,  а римляните –  за  обществените бани. Китайците също са правели  прозорци с разположение на слънце  за  битово отопление и готвене.

Индустриалната революция през 18-ти и 19-ти век води до значителен напредък в технологиите и производството на енергия. Също така оказва и негативни въздействия върху околната среда. Изгарянето на изкопаеми горива като въглища и нефт увеличава замърсяването на въздуха и допринася за изменението на климата.

В края на 19 век учените откриват, че някои материали като селен и силиций могат да генерират електричество, когато са изложени на светлина. Това  поставя основата за разработването на фотоволтаични (PV) клетки, които могат да преобразуват слънчевата светлина в електричество.

През 50-те години на миналия век са разработени първите  фотоволтаични системи. Тези  опити  все още  са скъпи и  слабо ефективни.  Все пак проправят пътя за по-нататъшни изследвания и разработки в областта на слънчевата енергия.

През 70-те години петролната криза и нарастващите опасения относно замърсяването на въздуха и изменението на климата предизвикват възраждане на интереса към възобновяемите енергийни източници. Фотоволтаичната индустрия започва да се развива и до 80-те години на миналия век  соларните системи се използват за широк спектър от приложения – захранване на домове и предприятия, осветление на улици и паркове и осигуряване на електричество в отдалечени райони. Днес фотоволтаичните системи са все по-популярен и рентабилен начин за генериране на електричество.  Използват се  в различни условия, включително жилищни, търговски и индустриални. Бъдещето на слънчевата енергия изглежда светло. Напредъкът в технологиите и политиката продължават да стимулират растежа на фотоволтаичните системи и други възобновяеми енергийни източници.

Tags: No tags