Photovoltaic panels

Кратко въведение в спецификата на слънчевата енергия

Слънчевата енергия е чист и възобновяем източник. Тя става все по-популярна като възможност за генериране на електричество. Фотоволтаичните (PV) системи са често срещан начин за използване и овладяване на силата на слънцето и преобразуването й в електричество. Ето как  точно работят слънчевата енергия и  съответно фотоволтаичните системи:

Слънчева енергия

Тя се генерира от слънцето, което произвежда огромно количество енергия под формата на светлина и топлина. Тези блага може да се използват и преобразуват в електричество с помощта на фотоволтаични системи.

Клетките са направени от специални материали като силиций. Тези вещества могат да преобразуват слънчевата светлина в електричество. Когато  тя падне върху фотоволтаична клетка, активира електроните в плоскостта и предизвиква поток от електричество.

Фотоволтаичните клетки са свързани заедно, за да образуват  соларен панел.  Той може да генерира определено количество електричество в зависимост от размера и ефективността си.

Панелите са свързани и образуват фотоволтаична система.  Тя от своя страна може да генерира по-голямо количество електроенергия в зависимост от броя на панелите и размера си.

Как работят фотоволтаичните системи?

Те обикновено се инсталират на покриви или на открити площи. На тези места  са огрявани от много слънчева светлина. Панелите са ориентирани към слънцето, за да се увеличи максимално количеството  падаща светлина.

Електричеството, генерирано от фотоволтаичните панели, представлява  постоянен ток (DC). Той   не е съвместим с  променлив ток (AC), използван в домовете и предприятията. Инверторът служи за преобразуване на постоянния ток в променлив.  Така електроенергията може да се използва за захранване на уреди и електроника.

Инверторът е свързан към измервателен уред за количеството  генерирана електроенергия от фотоволтаичната система. Всяко излишно и неизползваемо електричество може да бъде продадено обратно в мрежата или съхранено в батерия за по-късна употреба.

Фотоволтаичните системи изискват много малко поддръжка, но те трябва да се проверяват периодично. Нужна е  гаранцията, че панелите са чисти и функционират правилно.

Като цяло фотоволтаичните системи са опростен и ефективен начин за генериране на електричество, използвайки силата на слънцето. Цената на слънчевата енергия продължава да намалява, все повече хора се обръщат към фотоволтаичните системи като начин да спестят пари от сметките си за енергия и да намалят въглеродните си емисии.

Tags: No tags