20231221_102537

Меморандум за сътрудничество с ИМСТЦХА-БАН

Проф. д-р Ивайло Кацаров, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, и д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“, подписаха Меморандум за сътрудничество между двете организации. Меморандумът цели да насърчи провеждането на съвместни изследвания, разработването и реализацията на иновационни проекти и усъвършенстване на съществуващите технологии.

Сътрудничеството между Сдружение „Соларна Академия България“ и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН (ИМСТЦХА – БАН) е от съществено значение за развитието на областта и за справянето с предизвикателствата пред съвременния бизнес. Това партньорство предоставя възможност за провеждане на съвместни изследвания, разработване на иновационни проекти и подобряване на съществуващите технологии. Освен това, то ще улесни свързването между научните и производствените звена, насърчавайки обмена на знания и опит.

Този нов етап в сътрудничеството между бизнеса и академичните среди предоставя възможност за решаване на различните съвременни предизвикателства и проблеми. С обединените ресурси и експертиза на двете организации се създават условия за иновационни решения и висококачествена научноизследователска дейност. Това сътрудничество е ключов фактор за постигане на ефективно използване на соларната енергия и хидро- и аеродинамични технологии, с тенденция да донесе положителен принос за образованието, икономиката и иновациите в България.

Tags: No tags