Дата: 21 юни 2022г.
Час: 10:00 часа
Място: Онлайн

Участници:

Сдружение „Соларна Академия България“, „Грийнпийс“ – България, Министерство на образованието, Българска соларна асоциация, Българска търговско-промишлена палата, Регионално управление на образованието (РУО), училища със специализирани ВЕИ паралелки, представители на бизнеса.

Сдружение „Соларна Академия България“, „Грийнпийс“ – България, Министерство на образованието, Българска соларна асоциация, Българска търговско-промишлена палата, Регионално управление на образованието (РУО), училища със специализирани ВЕИ паралелки, представители на бизнеса.

Представители на бизнеса и образованието са единодушни, че е професиите, свързани с ВЕИ сектора трябва да се популяризират сред младите хора. Това е изводът от събитието „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“, което се проведе на 21 юни. Участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с обучение на ученици и осигуряването на практика, както и общата ситуация на ВЕИ сектора в България.

Събитието бе организирано от „Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy), които се обединиха около идеята да подобряват връзката между образованието и бизнеса.

В събитието взеха участие инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“, Балин Балинов – координатор на кампания „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България, Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието, Антон Желев – заместник-председател на Българска соларна асоциация, Цветан Симеонов – председател на БТПП, представители на училища, фирми от сферата на ВЕИ сектора и Регионално управление на образованието.

Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се популяризират професиите, свързани с ВЕИ сектора сред младите хора. Според тях това би могло да се получи чрез подходящи информационни кампании, срещи на учениците с бизнеса и представянето на успешни примери за реализирани специалисти. Ще бъде стартиран и проект за картографиране на училища с ВЕИ специалности и фирми в техните райони, за да се осъществи контакт и бъдещо сътрудничество между тях.

През есента „Грийнпийс“ – България и сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) предстои да организират нова среща между бизнеса и образованието, по време на която ще се обсъдят конкретни и дългосрочни действия, свързани с популяризирането на професиите във ВЕИ сектора, както и осигуряването на стаж за учениците от специализираните паралелки.