Solar power plant,engineers walking in the solar energy panels,Technician with field of solar panels

Още кариерни възможности в областта на ВЕИ

Възобновяемите източници на енергия са актуален икономически сектор с обещаващи перспективи за работа. Това е активно развиващ се индустриален клон, изпълнен с новости и с пряко отражение върху наболелите проблеми на околната среда.  Обучението в тази посока си заслужава, защото отваря нови хоризонти.

Някои от най-новите позиции в сектора изискват средно или висше образование. Ето още актуални примери за длъжности в сектора:

Търговски представител

Средна национална заплата $65 075 на година в САЩ

Основни задължения: Търговските представители осъществяват  бизнес контактите с настоящи и потенциални клиенти. Те  помагат при определянето на техните нужди от слънчева енергия и предлагането на подходящото оборудване. Освен това  изготвят презентации, предложения, оферти и договори за потенциални клиенти. Помагат им да изберат енергийни продукти, системи и услуги въз основа на техните индивидуални нужди. Представителите по продажбите на слънчева енергия също оценяват местата, за да определят дали са подходящи за соларни инсталации и разработват стратегически планове за територии за продажба в търсене на нови клиенти.

Оценител на соларни обекти

Средна национална заплата $72 387 на година

Основни задължения: Оценителите на соларни обекти пътуват до потенциални обекти, за да определят колко енергия е налична за производство на съответното място. Те създават и споделят чертежи и отчети на място и анализират свойствата на сенките и метеорологичните условия на местата. Целта е, да определят най-добрия тип, размер и оформление на соларното оборудване. Те могат да пишат препоръки за официални клиентски доклади, да изчисляват потенциални разходи и спестявания и да комуникират с инженерите и монтажните екипи на компанията, за да се уверят, че познават в  детайли на местата за монтаж.

Специалист по осигуряване на качеството

Средна национална заплата:$81 438 на година

Основни задължения: Специалистите по осигуряване на качеството идентифицират проблеми с качеството на соларните компоненти и оборудване по време на производствения етап. Те могат да извършват анализ на суровини, проби от околната среда, оборудване в производството и готови соларни компоненти. Те също така прилагат решения за извършване на промени, където е необходимо. Пишат технически доклади или документация като анализи на тенденции, доклади за отклонения и протоколи за тестване, за да споделят своите оценки.

4. Специалист по материали

Средна национална заплата $95 642 на година

Основни задължения: Тези специалисти изучават химичните свойства на материали като сплави, керамика, стъкло, метали, полимери, каучук и полупроводници. Те разработват нови производствени техники за тези материали, за да увеличат ефективността и да намалят разходите.  Също така създават методи за тестване и провеждат изследвания, за да видят как околната среда работи върху конкретни материали и как тези открития могат да доведат до подобряване на соларните продукти.

Адвокат с експертиза в областта на соларната енергия

Средна национална заплата $96 119 на година

Основни задължения: Юристи  и юридически лица с практика в областта на   слънчевата енергия, понякога наричани адвокати и дружества  по околната среда, представляват  компании, свързани с правни въпроси в индустрията. Те могат да представляват фирми в процедури, да ги съветват относно изискванията за съответствие с нормативните изисквания и да изготвят правни документи и договори. Юристите могат също така да предоставят съвети по правни въпроси, свързани с разработването на проекти, разрешителни, екологични прегледи, сключване на договори и преговори, финансиране на проекти или данъчни насоки.

Софтуерен инженер

Средна национална заплата $110 304 на година

Основни задължения: Софтуерните  инженери проектират технологични инструменти, системи и приложения за фотоволтаични системи. Техните програми могат да помогнат при проектирането на системата и мониторинга на производството и потреблението на енергия, финансите, продажбите и енергийните инвестиции. Те могат да се специализират в тестване, кодиране или внедряване на системи. Някои софтуерни инженери проектират симулационни модели, за да покажат разположението и използването на големи соларни системи. Те могат също да разработят модули за обучение за други служители, за да помогнат за подобряване на инспекцията и инсталирането на слънчеви енергийни системи.

Tags: No tags