solarinv

Покана за общо събрание

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Соларна Академия България“, свикваме Общо събрание на сдружението на 31 май от 16:00 часа в офиса на сдружението – гр. София, ул. Продан Таракчиев 10.

Запознайте се с дневния ред и допълнителна информация във файл ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ по-долу.

Tags: No tags