solarinv

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Соларна Академия България“,

На основание чл. 23, ал. 1 от устава на Сдружение „Соларна Академия България“, свикваме Общо събрание на 09.04.2024г., от 16:00 часа, в офиса на сдружението – град София, ул. „Продан Таракчиев“ 10 (Лендмарк Еърпорт Център), при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на Управителния съвет през 2023 г. и финансово състояние на сдружението.
  2. Вземане на решение за приемане и публикуване на Годишния финансов отчет за 2023г. в Търговския регистър.
  3. Приемане на нови членове на Сдружение „Соларна Академия България“.
  4. Промяна и приемане на актуализация на Устава на Сдружение „Соларна Академия България“.
  5. Разни.

Вижте повече:

Покана за Общо събрание

Tags: No tags