solar

Представяне в ефира на БНР – Радио София

Новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) официално стартира дейността си през март. То се появява като отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в България и подпомагане на образованието да отговори на новите нужди на пазара на труда. Solar Academy обединява бизнеса, експерти от сферата на енергетиката и ВЕИ сектора, както и представители на образованието.

По темата пред Радио София говори инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Управителния съвет на Solar Academy. По думите му, целта на сдружението е не да се конкурира с други асоциации, а да се повиши образователното ниво на бъдещите специалисти в сектор ВЕИ и по-специално „Соларни системи“.

Той каза, че в момента сме свидетели на една световна енерегийна трансформация, която засяга и България и предизвиква липса на кадри, а образователната ни система не е адаптирана за бъдещите промени, които се очакват в сектор „Енергетика“.

„Решихме да направим това сдружение за да може да отговори на кадровите нужди, а именно чрез образование и чрез подходяща образователна програма, която да предложим на институциите, да отговорим на нуждите на бизнеса за да произведем кадрите, които следващите 5-6-7 години да извършат енергийния преход на България“, каза инж. Тодоров.

По думите му, един от най-големите проблеми у нас е липсата на връзка между бизнес и образование, както и това, че има недостиг на специалисти в сектора на ВЕИ. Освен това, според него липсва адекватен анализ, който определя какви кадри ще бъдат необходими и съответно учебните заведения да адаптират своите програми и паралелки за да произведат нужните кадри.

„Трябва доста бързо и учебните планове да бъдат подобрени в крак поне с технологиите, които са поне от една година назад“, каза инж. Тодоров. Той добави, че целта на „Соларна Академия България“ е да изгради мрежа от контакти с въпросните учебни заведения, както и да се направи дискусия от академичното съсловие на различните университети за изготвянето на учебен план в сектор ВЕИ и по-специално „фотоволтаици“.

Освен това, по думите на инж. Тодоров друга цел е доставяне на академични и учебни материали от световните водещи производители на пазара. Той каза още:

„Почти всеки един производител предлага академия, която е за сертифициране на техници, свързана с употребата на неговите устройства“ и допълни, че в момента секторът е в подем, както и че трябва да има заинтересованост от страна на държавата.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

Tags: No tags