Veselin Todorov (1)

Стартира обсъждане на проект за приемане на Закон за браншовите организации

На 30 март беше проведено първото официално заседание на Бюрото на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), по време на което бяха поставени основните цели за 2023 година. Основен фокус специалистите поставиха върху стартиране на действия за подготовка и внасяне на проект за Закон за браншовите организации. Представителите на браншовите организации искат чрез него да гарантират правата на всеки един отрасъл, да  инициират законови промени и да получат възможност за внасяне на колективни предложения.

„При проведеното обсъждане всички участници в дискусията изразихме общо мнение, че е необходимо като основен приоритет да се изведе приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Темата е много важна, тъй като липсата на нормативна уредба се отразява негативно върху дейността на организациите. Вече сме започнали активна работа по проекта за закон“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и член в Бюро на Съвета на браншовите организации.

Друг акцент по време на заседанието бе поставен върху темата за образованието и необходимостта от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на кадрите с цел преодоляване липсата им в много сфери на икономиката. Експертите обсъдиха и предложение за създаване на работни групи по отрасли, които да участват при необходимост от бърза реакция за изготвяне на спешни становища по нормативни актове и други теми, касаещи браншовете.

Tags: No tags