CSIndex-Winners-SocialMedia-General-1920x1080-BG

Сдружение „Соларна Академия България“ е сред 100-те най-добри работодатели на България за 2024 г.

Сдружение „Соларна Академия България“ е сред 100-те най-добри работодатели в България за 2024 г. според ежегодния индекс на Career Show “Топ 100 най-добри работодатели в България”. Индексът цели да открои компаниите, постигнали отличия за резултатите си в развитието на човешките ресурси и работната среда в България.

“Искаме да поздравим Сдружение „Соларна Академия България“за класирането в “Топ 100 най-добри работодатели в България”. За нас е чест, че можем да откроим работата на компанията в посока развитие и грижа за служителите. Благодарение на водещите награди за най-добър работодател – Career Show Awards – имаме възможността да видим ежегодното развитие и инвестиране на работодателите в това да бъдат благоприятна среда за работа и развитие на своите екипи. Радваме се, че за поредна година можем да бъдем витрина на успехите в бизнес средата у нас.”, споделя Ованес Ованесян, съосновател на Career Show.

Забележителните постижения наСдружение „Соларна Академия България“показват добавената стойност на участието в бизнес награди. С това се дава публичност на добрите практики на компанията, които са част от инвестицията в човешкия капитал и бизнес климата у нас.

Класацията “Топ 100 най-добри работодатели в България” за 2024 г. е съставена на база получените награди от престижния конкурс за най-добър работодател – Career Show Awards за последните 5 години.

Цялата класация можете да видите на уебстраницата на Career Show: careershow.bg/indexes/employer

Tags: No tags