Veselin Todorov

Консултативният съвет за Европейската зелена сделка трябва да има балансирано представителство на държавата и НПО сектора

Проект на постановление на Министерския съвет за създаване на нов Консултативен съвет за Европейската зелена сделка е публикуван за обществено обсъждане, като се предвижда отмяна на постановлението от 2020 година, което ще доведе до промяна в досегашната структура и функции на съвета.

Членовете на Сдружение „Соларна Академия България“ се обединиха в подкрепа на създаването на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка, дефинирайки няколко ключови области за подобрение, които представиха в становище, адресирано до различни държавни институции и медиите.

„Въпреки че оценяваме ангажимента на правителството за актуализиране на регулаторната рамка, от решаващо значение е да се отговори на определени опасения и да се подобри функционалността на Консултативния съвет. Ние силно се застъпваме за яснота във функционалната компетентност на съставите на съветите, прозрачни критерии за участие на заинтересованите страни и справедлив процес на вземане на решения. Чрез включването на тези основни елементи можем ефективно да се ориентираме в сложността на Европейската зелена сделка и да ускорим прехода на България към устойчиво бъдеще“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Сдружение „Соларна Академия България“ предлага по-ясно дефиниране на функциите и правомощията на основния и разширения състав на Консултативния съвет, като се осигури балансирано представителство между държавни институции и неправителствени организации. С цел прозрачност и коректност, представителите на организацията подчертават необходимостта от добре дефинирани критерии за организациите, идентифицирани като заинтересовани страни. Това ще осигури подходящо представителство и участие на организациите по време на процеса на вземане на решения.

Сдружение „Соларна Академия България“ предлага и преразглеждане на предложения механизъм за гласуване, за да се гарантира равно участие и влияние както на държавния, така и на неправителствения сектор. Според представителите на организацията Консултативният съвет трябва да насърчава приобщаваща среда, която зачита и включва различни гледни точки. Освен това Сдружение „Соларна Академия България“ препоръчва ръководството на Консултативния съвет да бъде възложено на Министър-председателя или Заместник министър-председател. Според експертите от организацията, това ще улесни цялостната координация и ще рационализира прилагането на политиките в различни сектори, свързани с Европейската зелена сделка.

Вижте целия текст на становището тук>>

Tags: No tags