Solar Academy

Сдружение “Соларна Академия България” обединява бизнеса и експертите в сферата на ВЕИ сектора

Новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) официално стартира дейността си през март. То се появява като отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в България и подпомагане на образованието да отговори на новите нужди на пазара на труда. Solar Academy обединява бизнеса, експерти от сферата на енергетиката и ВЕИ сектора, както и представители на образованието.

„Дейността на сдружението предвижда създаването на информационни кампании, които имат за цел да популяризират предимствата на възобновяемите източници на енергия пред бъдещи инвеститори и обществото, да комуникират проблемните области, да подкрепят образованието и обучението в сектора. Сдружението ще реализира кампании чрез използването на изяви в медиите, социалните мрежи, организация на конференции, семинари, отворени лекции, обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност, и други“, коментира инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Управителния съвет на Solar Academy.

Една от основните причини за създаване на сдружението е нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, както и качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Повечето европейски страни се насочват към декарбонизация, което от своя страна ще доведе до намаляване на работните места в сферата на невъзобновяемата енергия. В този връзка е необходимо да се поеме инициатива за обучение на нови висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност от една страна, и преквалификация на специалисти, работещи в областта на невъзобновяемата енергия.

Сред целите на Solar Academy е и създаването на стойностна общност, която подкрепя спазването на единни правила и норми за развитие на сектора, запазването на добрия имидж и доверието сред фирмите изпълнители на различни проекти, свързани с възобновяемите източници на енергия.

Повече за Solar Academy можете да научите на адрес: https://solaracademy.bg/

Tags: No tags