Photovoltaic power plant

Световен годишен доклад прогнозира увеличаване капацитета на слънчевите панели

В края на октомври Международната агенция по енергетика (IEA-International Energy Agency) публикува своя доклад, озаглавен „Прогноза за 2022“.  Според него се очаква кризата, предизвикана от руската инвазия в Украйна, да ускори глобалния енергиен преход.

Фотоволтаичната и вятърната енергия са най-важният начин за намаляване на  въглеродните емисии в сектора. Техният дял в производството на електроенергия ще нарасне от 10% през 2021 г. до 40% през 2030 г.  Според агенцията  ще достигне 70% през 2050 г.

Слънчевата енергия е  осигурила повече от 3% от глобалното производство на електроенергия през 2021 г. Годишният добавен капацитет от алтернативни източници е  достигнал 150 GW. Това  превръща миналата 2021 г.  в още една рекордна по тези показатели. Цените на слънчевите панели са се  понижили с 80% през последното десетилетие.   Спадът се дължи на икономиите, постигнати чрез голямо производство  и непрекъснатите иновации по цялата  снабдителна верига. В резултат фотоволтаиците се превръщат в най-достъпната технология за производство на електроенергия в много части на света. IEA очаква годишният ръст да се увеличи повече от четири пъти до 650 GW през 2030 г.

До тогава годишният брой инсталации за слънчева и вятърна енергия в Съединените щати ще се увеличи два и половина пъти  повече от днешния.  Това  е  в някаква степен и  благодарение на Закона за намаляване на инфлацията в страната. Новите цели за овладяване на климатичните промени също стимулират масовото изграждане на  съоръжения за чиста енергия в Китай. Потреблението на въглища и петрол  там достига върхови стойности преди края на това десетилетие. Ускореното развитие на възобновяемата енергия и политиките за енергийна   ефективност в Европейския съюз имат своето въздействие върху търсенето на нефт и газ. Според доклада в ЕС то  ще спадне с 20%, а потреблението на въглища с 50% през текущото десетилетие.

Още статистика

Средната продажбена цена на слънчевите панели се е  повишила за първи път през 2021 г.  Става дума за стойност  с около 20% спрямо 2020 г. – поради по-високите цени на суровините  и материалите, особено на  силиконовия полимер.  Цените на модулите  се оказаха високи през първата половина на 2022 г. Въпреки това IEA заяви, че непрекъснатите иновации, по-нататъшните подобрения на материалите и енергийната ефективност ще доведат до последващо намаляване на разходите.

Енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, може да ускори прехода към по-устойчива енергийна система. Това твърди докладът на Международната агенция по енергетика. Потреблението на изкопаеми горива ще достигне своя връх през това десетилетие, в дългосрочен план  се предвижда то да намалее. IEA прогнозира, че повече от 2 трилиона долара ще бъдат инвестирани всяка година в неутрални климатично технологии до 2030 г. чрез специални програми  в Япония, Южна Корея и Китай. Това съответства на увеличение от повече от 50% в сравнение с днешната ситуация. Това обаче все още би било по-малко от  целта за намаляване на средногодишната температура с  1,5 градуса. Затова  ще изисква инвестиции от 4 трилиона долара до 2030 г.

„Енергийните пазари и енергийните политики се  промениха от нахлуването на Русия в Украйна.  Не просто временно, а с отражение върху следващите десетилетия“,  твърди Фатих Бирол, генерален директор на МАЕ. „Дори  в днешната политическа ситуация светът на енергетиката се променя драматично пред погледа ни. Отговорите на правителствата по света обещават да превърнат това в историческа и окончателна повратна точка към по-чиста, по-достъпна и по-сигурна енергийна система.“

Tags: No tags