VVT

Въведената такса за големи ВЕИ ще е от полза за реалните инвеститори

Парламентът ще въведе такса от 50 хиляди лева за инсталиран мегават при проект за възобновяем енергиен източник, който иска да се присъедини към електропреносната мрежа. Изискуемата гаранция ще се внася в Енергийния системен оператор (ЕСО) като депозит, за да може той да планира развитието на своята мрежа така, че да поеме реални бъдещи ВЕИ централи.

Членовете на Сдружение „Соларна Академия България“ подкрепят решението, като те смятат, че по този начин ще се отсеят сериозните инвеститори, тъй като през последните две години има проблем с капацитета за присъединяване на нови централи, защото той често е блокиран от проекти, които не са реални.

„Много честа практика е да се подават проекти и да се получават разрешителни за изграждане на фотоволтаични централи с цел да се продаде земя на по-висока цена, а не защото има реален проект. По този начин заявените капацитети се блокират за една година и това води до забавяне на присъединяването в мрежата на реални проекти“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“.

Според данните на Енергийния системен оператор (ЕСО), заявени за присъединяване към електропреносната и електроразпределителните мрежи са 40 хил. мегаватчаса от възобновяеми източници, близо три четвърти от които са на много предварителен етап. Те обаче ангажират оператора да планира тяхното включване, пази им се капацитет, но след време се оказва, че те не се реализират и всъщност блокират други проекти, които са реални.

От Сдружение „Соларна Академия България“ смятат, че чрез таксата Енергийния системен оператор (ЕСО) ще може да преценява в кои случаи инвестицията е реална и ще може да отдели необходимия ресурс за изграждане на техническите съоръжения, така че когато инвеститорът е готов за ефективно присъединяване към мрежата, това да може да се осъществи.

Според членовете на организацията, тази промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) ще спре порочните практики, които забавят енергийния преход и блокират развитието на цели райони.

Tags: No tags