ME

Възражение за критериите по процедура за нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

Министерството на енергетиката обяви първата от поредица покани в рамките на процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, като част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Съгласно тази процедура, се предвижда подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, общо 1 425 MW, в съчетание с 350 MW съоръжения за съхранение на електроенергия.

Сдружение „Соларна Академия България“ входира възражение на критериите за процедурата, тъй като според експертите има сериозна неравнопоставеност за кандидатите.

„Според нас критериите в процедурата не съответстват на поставените цели и описани по този начин може да бъдат предпоставка за злоупотребяване със средствата. Механизмът за разпределение на средства включва критерии, които са несъразмерни и си противоречат. Този подход може да доведе до насочване на средствата към ограничен брой предприятия, които не попадат във фокуса на икономическите субекти, които трябва да бъдат подпомогнати от Плана за възстановяване и устойчивост“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

От организацията посочват, че изискванията за наличие на определени финансови активи и документи, свързани с изграждането на инсталациите и съоръженията за съхранение, могат да изключат микро, малките и голяма част от средните предприятия, а именно тяхното подпомагане е ключово според Плана за възстановяване и устойчивост. Тяхното становище e подкрепено и от Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Фазата на общественото обсъждане по процедурата ще продължи до 6 ноември. Документацията, която е предложена за обществено обсъждане е достъпна на сайта на Министерството на енергетиката, в секция „Национален план за възстановяване и устойчивост“. От Сдружение „Соларна Академия България“ отправят апел към всички професионални организации да изразят своето становище и да подкрепят равнопоставеността, справедливия и устойчив енергиен преход.

Можете да се запознаете със следните документи:

>“>Възражение на Сдружение „Соларна Академия България“>>

>“>Становище на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) в подкрепа на възражението>>

Tags: No tags