Solar power station against the blue sky. Alternative energy concept

Видове фотоволтаични системи

С повишаването на цените на електроенергията с до 40% през последното десетилетие много хора вече осъзнават ползите от преминаването към слънчева енергия. Тя е  чиста, възобновяема и коства малка част от цената, начислена от електрическите компании.

Ако обмисляте многото й предимства, важно е се запознаете с  видовете  фотоволтаични системи.  Така можете да изберете най-подходящата за вашия дом. Трите вида системи са:  свързани към мрежата,  извън мрежата и хибридни.

Системи, свързани с мрежата

Те са свързани към електрическата мрежа на местната компания за комунални услуги. Собствениците  се радват на предимствата със сигурността на своята снабдителна фирма. Също  могат да се включат в мрежата, ако производството на слънчева енергия е ниско.

Тази система е идеална за балансиране на производството на енергия. Слънчевата енергия варира в зависимост от метеорологичните условия, частта от деня и сезона. Ако слънчевата енергия е малко, собствениците могат да използват енергийната мрежа, за да захранват дома си. Дори  без да се притесняват дали ще имат достатъчно енергия за продължителни периоди на ниско производство. Ако  се произвежда излишна енергия,  те могат да  я изпратят обратно към мрежата за кредит в сметката си за електричество. Връщането на излишната енергия обратно към мрежата е известно като нетно измерване и е доказан начин за намаляване на разходите.  Само някои предприятия предлагат програма за нетно измерване. Някои собственици на фотоволтаични системи не могат да се порадват на това предимство. В този случай хибридната система може да е правилният вариант.

Такива системи  са най-често срещаният тип, инсталиран в домове и малки до средни предприятия. Те могат да използват мрежата, за да помогнат за регулиране на доставката на енергия от панелите в дома или бизнеса. По този начин намаляват необходимостта от  оборудване и общата цена на системата.

Това взаимодействие между произведената енергия и електрическата мрежа е чудесен начин за балансиране на производството и избягване на прекъсвания при  ограничено слънчево захранване.

Система извън  електрическата мрежа

Те не са свързани към електрическа мрежа. Използват системи за съхранение и батерии, за да балансират енергийните нужди.

Домовете със системи извън мрежата разчитат изцяло на слънчева енергия. Батериите са необходими за такива системи – жилище или бизнес без  тях  остават без електричество през нощта.  Системата на батерии съхранява излишната електроенергия, произведена през деня.  След това може да се използва през нощта.

Тези съоръжения предлагат пълна енергийна независимост. Имат и много ограничения. Системите извън мрежата и батериите трябва да са много по-големи в сравнение със свързаните с мрежата. Те служат като единствен източник на енергия. Жилищата за тях трябва да бъдат по-малки и по-консервативно проектирани. Системите за съхранение на батерии имат ограничен капацитет.

Хибридна  система

Това е комбинация от първите две. Тези системи са свързани към електрическата мрежа и са оборудвани със собствена система за съхранение на батерии.  Те са най-гъвкавата налична опция, предлагаща възможност за извличане на енергия от мрежата или от батерията,  ако търсенето надвишава производството.

Собствениците на хибриди могат да се възползват от нетното измерване. Това е  програма, която позволява да изпращат излишната мощност, генерирана от тяхната система, към общинската електрическа мрежа за кредит по сметка.

Най-добрата  система за вашия дом или бизнес до голяма степен зависи от вашето местоположение. То играе ключова роля в това решение.

Има много малко ограничения в жилищни и търговски сгради. С напредването на соларната технология местоположението наистина не оказва влияние върху поставянето на инсталацията. Можете да се порадвате на предимствата на слънчевата енергия отвсякъде.

Жителите на селските райони могат да се възползват от системите извън мрежата. Градските среди   благоприятстват свързани с мрежата или хибридни системи.

Живеещите на село с големи площи могат да извлекат максимума от земята си с наземна система. С достатъчно слънчеви панели е възможно да разположите система с повече от достатъчно потенциал за захранване на целия ви дом или бизнес. Това е идеално за селски райони  с ограничен достъп до електрическа мрежа. Системите извън мрежата позволяват пълна енергийна независимост и премахват притесненията от скъпи сметки за електричество. Ако вашият район има достъп до електрическата мрежа, свързаната с мрежата или хибридна система все още позволява енергийна независимост.  Осигурява допълнително ниво на сигурност, когато търсенето надвишава производството.

Междувременно за домове или фирми в или близо до града най-добър вариант е свързана с мрежата или хибридна система. Можете да се възползвате от това, че вече сте свързани към електрическата мрежа. Градските жители най-вероятно няма да разполагат със земя за изграждане на наземни слънчеви панели.  Вероятно ще бъдете ограничени до наличното пространство на покрива или двора  си.  Така няма да можете да генерирате толкова електричество, колкото селските, наземни системи. Възможността да се включите в електрическата мрежа е от съществено значение, когато соларната ви система не произвежда достатъчно енергия. Ако живеете в града,  може да изберете свързана с мрежата или хибридна.

Tags: No tags