Solar_Power_Europe_office_034ce516ef

Сдружение „Соларна Академия България“ е член на Solar Power Europe

Сдружение „Соларна Академия България“ официално вече е член на Solar Power Europe – асоциация, представляваща сектора на слънчевата енергия на европейско ниво.

Това стратегическо партньорство е част от целите на Сдружение „Соларна Академия България“ да разшири обхвата и сътрудничеството си в рамките на европейската общност за слънчева енергия. Solar Power Europe е влиятелна индустриална асоциация, която обединява ключови заинтересовани страни, включително неправителствени организации, фирми, политици и изследователи, с общата цел за напредък в внедряването на слънчевата енергия и оформяне на благоприятни политики в цяла Европа.

Присъединявайки се към Solar Power Europe, Сдружение „Соларна Академия България“ получава достъп до обширна мрежа от експерти в индустрията и платформа за застъпничество, споделяне на знания и развитие на политики на най-високо европейско ниво.

„Радваме се да станем член на Solar Power Europe и да бъдем част от тази динамична общност, която движи прехода към възобновяема енергия в Европа. Това сътрудничество ще подобри значително способността ни да допринесем за растежа на сектора на слънчевата енергия в България и да установим значими партньорства на европейско ниво. Членството в Solar Power Europe открива нови възможности за Сдружение „Соларна Академия България“ за участие в европейски инициативи, проекти и работни групи, фокусирани върху изследванията, развитието и образованието в областта на слънчевата енергия“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Члеството на Сдружение „Соларна Академия България“ в Solar Power Europe отразява споделената визия за ускоряване на прехода към чиста енергия и постигане на устойчиво бъдеще.

Tags: No tags