Team of two engineers installing solar panels on roof.

Основни задължения на инсталаторите на фотоволтаични системи

Инсталаторите на соларни инсталации сглобяват, настройват и поддържат системи, преобразуващи слънчевата светлина в енергия. На такава длъжност обикновено  се получава заплащане от средна категория, като се наблюдава 10-годишно нарастване  на предлагането на работни места с ръст от 52%.

Слънчевата енергия все още може да се счита за алтернативен източник  в сравнение с конвенционалните средства.  Тя набира популярност. В резултат на това се очаква работните места за инсталатори  да изобилстват.  Специалистите по инсталиране на слънчеви системи се наричат  още монтажници. Основно те сглобяват, настройват и поддържат покривни или други системи за преобразуване на слънчева енергия в електрическа.

Също така оценяват имота на клиента и съставят  план за поставяне,  отговарящ на нуждите на клиента. След това те  инсталират панелите в съответствие с  правните изисквания  и ги  свързват към електрическата система на клиента.

С нарастващото търсене на възобновяема енергия, монтажниците на слънчеви панели могат да работят почти навсякъде. Соларната индустрия е сравнително нова в сравнение с други. Много  фирми за слънчева енергия са доста малки,  срещат се и някои големи.  

Какви са отговорностите на инсталатора на слънчева енергия. Инсталаторите  извършват рутинно  следното:

  • Проектиране/планиране на слънчеви фотоволтаични системи според спецификациите на клиента
  • Създаване (измерване, изрязване, изработване) на  поддържащи приспособления за слънчеви панели
  • Инсталиране на  всички компоненти на слънчеви фотоволтаични системи, включително корпусни модули, панели и поддържащи тела. Всичко това  в съответствие със строителните норми.
  • Свързване на фотоволтаични системи със съществуващи електрически системи
  • Поставяне на устойчиво на атмосферни влияния  външно оборудване
  • Реализация на  програми за активиране, тестване и текуща диагностика на соларни системи.

Инсталаторите имат много задачи  през цялото време, докато са на работната площадка. Те трябва да проверят измерванията и плана на системата преди инсталирането.

В зависимост от използваната конструкция (плосък покрив, ъглов покрив, самостоятелни модули), фотоволтаичните инсталатори може да се наложи да конструират монтажен модул. Той се използва за позициониране на самите панели под правилните ъгли. Соларните инсталатори  монтират новите системи върху новоизградените носещи конструкции и  поставят панелите или керемидите върху тях.

След  това сглобяват всички електрически компоненти заедно, свързвайки се с нови или съществуващи електрически системи на място. За  завършване на  процеса се извършва и тестване и отстраняване на неизправности.

За да изпълнят тези различни задачи,  монтажниците трябва да владеят  ръчни и електрически инструменти, включително бормашини, триони, гаечни ключове, отвертки и други типични строителни инструменти. В допълнение към това са необходими и основни познания за окабеляване.

По отношение на електротехническите задачи, в зависимост от конкретната работа и държавните стандарти, може да се наложи електротехник да се справи с част от работата. Това е необходимо, особено ако се свързва към по-голяма електрическа мрежа.  Инсталаторите могат да се справят сами с тези задачи, както и да проверят окабеляването, полярността и заземяването на електрическите системи.

В рамките на жилищни или малки търговски проекти, на  фотоволтаичните монтажници  се възлага задачата да подготвят вида на системата въз основа на специфични изисквания. Това може да включва получаване на разрешителни от местни фирми, измерване, рязане, производство и свързване на структурна рамка, както и слънчеви панели, инсталиране на панели към покривни или земни стойки, свързване към електрически системи и накрая отстраняване на неизправности и пускане на системата в експлоатация.

Често обемът на работата и мащабът на фирмата възложител определят колко специализирана може да бъде ролята на всеки монтажник в представения списък със задължения.

Кариерни перспективи

Секторът на слънчевата енергия може да предложи много диференциация и напредък и преквалификация:

Соларен техник: Развиват  се  в областта на широкомащабните електрически системи. Имат собствен набор от допълнителни процеси на обучение.

Мениджър на соларен проект: Обикновено включва допълнително обучение по общи проекти на слънчеви системи и управление на строителни проекти.

Инженер по взаимно свързване на комунални услуги: изисква асоциирана степен, свързана с икономиката на чистата енергия.

Проектант на жилищни фотоволтаични системи:   получава се сертификат и допълнително  обучение по механика и електротехника в областта на фотоволтаиците.

Ръководител на слънчеви инсталации:  това е по-независим път, обикновено изискващ допълнителен лиценз и обучение за управление на слънчева енергия, бизнес или строителство.

Соларен инструктор:  работи се със сертификат и бакалавърска степен или удостоверение за  специално образование с цел преподаване в областта.

Solar power plant,engineers walking in the solar energy panels,Technician with field of solar panels

Още кариерни възможности в областта на ВЕИ

Възобновяемите източници на енергия са актуален икономически сектор с обещаващи перспективи за работа. Това е активно развиващ се индустриален клон, изпълнен с новости и с пряко отражение върху наболелите проблеми на околната среда.  Обучението в тази посока си заслужава, защото отваря нови хоризонти.

Някои от най-новите позиции в сектора изискват средно или висше образование. Ето още актуални примери за длъжности в сектора:

Търговски представител

Средна национална заплата $65 075 на година в САЩ

Основни задължения: Търговските представители осъществяват  бизнес контактите с настоящи и потенциални клиенти. Те  помагат при определянето на техните нужди от слънчева енергия и предлагането на подходящото оборудване. Освен това  изготвят презентации, предложения, оферти и договори за потенциални клиенти. Помагат им да изберат енергийни продукти, системи и услуги въз основа на техните индивидуални нужди. Представителите по продажбите на слънчева енергия също оценяват местата, за да определят дали са подходящи за соларни инсталации и разработват стратегически планове за територии за продажба в търсене на нови клиенти.

Оценител на соларни обекти

Средна национална заплата $72 387 на година

Основни задължения: Оценителите на соларни обекти пътуват до потенциални обекти, за да определят колко енергия е налична за производство на съответното място. Те създават и споделят чертежи и отчети на място и анализират свойствата на сенките и метеорологичните условия на местата. Целта е, да определят най-добрия тип, размер и оформление на соларното оборудване. Те могат да пишат препоръки за официални клиентски доклади, да изчисляват потенциални разходи и спестявания и да комуникират с инженерите и монтажните екипи на компанията, за да се уверят, че познават в  детайли на местата за монтаж.

Специалист по осигуряване на качеството

Средна национална заплата:$81 438 на година

Основни задължения: Специалистите по осигуряване на качеството идентифицират проблеми с качеството на соларните компоненти и оборудване по време на производствения етап. Те могат да извършват анализ на суровини, проби от околната среда, оборудване в производството и готови соларни компоненти. Те също така прилагат решения за извършване на промени, където е необходимо. Пишат технически доклади или документация като анализи на тенденции, доклади за отклонения и протоколи за тестване, за да споделят своите оценки.

4. Специалист по материали

Средна национална заплата $95 642 на година

Основни задължения: Тези специалисти изучават химичните свойства на материали като сплави, керамика, стъкло, метали, полимери, каучук и полупроводници. Те разработват нови производствени техники за тези материали, за да увеличат ефективността и да намалят разходите.  Също така създават методи за тестване и провеждат изследвания, за да видят как околната среда работи върху конкретни материали и как тези открития могат да доведат до подобряване на соларните продукти.

Адвокат с експертиза в областта на соларната енергия

Средна национална заплата $96 119 на година

Основни задължения: Юристи  и юридически лица с практика в областта на   слънчевата енергия, понякога наричани адвокати и дружества  по околната среда, представляват  компании, свързани с правни въпроси в индустрията. Те могат да представляват фирми в процедури, да ги съветват относно изискванията за съответствие с нормативните изисквания и да изготвят правни документи и договори. Юристите могат също така да предоставят съвети по правни въпроси, свързани с разработването на проекти, разрешителни, екологични прегледи, сключване на договори и преговори, финансиране на проекти или данъчни насоки.

Софтуерен инженер

Средна национална заплата $110 304 на година

Основни задължения: Софтуерните  инженери проектират технологични инструменти, системи и приложения за фотоволтаични системи. Техните програми могат да помогнат при проектирането на системата и мониторинга на производството и потреблението на енергия, финансите, продажбите и енергийните инвестиции. Те могат да се специализират в тестване, кодиране или внедряване на системи. Някои софтуерни инженери проектират симулационни модели, за да покажат разположението и използването на големи соларни системи. Те могат също да разработят модули за обучение за други служители, за да помогнат за подобряване на инспекцията и инсталирането на слънчеви енергийни системи.

Nagrajdavane

Инж. Веселин Тодоров бе специален гост по случай 50-годишнината на катедра ЕСЕО в ТУ-Варна

Инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение “Соларна Академия България” бе специален гост по случай Юбилейно честване на 50 годишнината на катедра и специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО) в ТУ-Варна.

Инж. Веселин Тодоров представи пред гостите на събитието темата “Възобновяеми енергийни източници – настояще и бъдеше” и бе отличен със специална грамота за заслужил енергетик на Република България.

По време на събитието бяха поднесени приветствия от ректора на ТУ-Варна, академичното ръководство, декана на ЕФ, р-л катедри ЕЕ, ТИЕ, ЕТМ и АП в ТУ-Варна, р-л катедри от ТУ-Габрово, РУ „Ангел Кънчев”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

За събитието бяха изпратени поздравителни адреси от Община Варна, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Електротехнически факултет и кат. ЕСЕО при ТУ-София, Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” и кат. ЕСЕОТ при ВТУ „Тодор Каблешков”, Факултет „Технически науки” при Бургаски университет „Асен Златаров”, Факултет „Минно-технологичен” и кат. ЕСЕО при МГУ „Иван Рилски”, десетки фирми в областта на енергетиката, електротехниката, индустрията и транспорта.

От катедрата изказват своите огромни благодарности на дарителите за подпомагане организацията на събитието: Електроенергиен системен оператор (ЕСО), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Пластхим-Т АД, Поларис Лайтинг ООД, Филкаб АД, Шнайдер Електрик – България АД.