IMG-f8804a29236e323c2f6738ac8dd23230-V

Проведе се първото кариерно изложение и форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията

Индустрията за възобновяема енергия, временното правителство, правителствените органи и образователните институции изграждат по-тясно сътрудничество, за създаването на квалифицирана работна сила. „Зелените професии“ представляват бъдещето, а подготовката на експерти е от първостепенно значение не само за секторното развитие, но и за постигане на енергийните цели на държавата. Качествените кадри ще послужат като стимул за процеса на енергиен преход, ключово начинание за България. Това се обсъждаше по време на встъпителното издание на кариерния форум „Презареди кариерата си“, на който се представиха много млади таланти, които се стремят да оставят своя отпечатък в сектора на възобновяемата енергия.

Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта необходимостта от съгласувани усилия между бизнеса и правителството в прехода към възобновяеми енергийни източници. „Иновациите трябва да бъдат оглавени от бизнеса. Те имат необходимия опит и предоставят нови знания. Без координация между частния сектор и държавата, напредъкът не може да бъде осъществен“, подчерта тя.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и съорганизатор на форума, също подчерта значимостта на колективния подход. „За да успее планът за възстановяване и устойчивост, сътрудничеството между бизнеса, правителството, образованието и медиите е наложително. Само чрез тази симбиоза можем да постигнем споделени зелени цели.“

Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc. и съорганизатор на кариерния форум „Презареди кариерата си“, отбеляза: „Докато намирането на квалифициран персонал поставя предизвикателства в различни съвременни сектори, търсенето на хора, желаещи да се развиват във ВЕИ индустрията, става все по-осезаемо. Ето защо, чрез този форум, ние се стремим да се справим с този недостиг на кадри в бързо развиващия се сектор на възобновяемата енергия. „

„Презареди кариерата си“ събра фирми, институции и търсещи работа с цел насърчаване на по-задълбочена комуникация между ВЕИ индустрията, образованието и институциите за съвместно разработване на иновативни и практически подходи за учене и създаване на зелени решения.

Встъпителното издание на форума се проведе с специалното съдействие на CSL Installers, а основен партньор беше HRS България. VVT Engineering, Solaris Montage и Hecsolar също бяха партньори на събитието.

Събитието получи специална подкрепа от Нов български университет, Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС, Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

Solar pv

Резерви спрямо поставянето на фотоволтаичти централи

Изправени сме пред предизвикателствата на изменението на климата. Инсталирането на соларени панели е интелигентна  и полезна инвестиция както за домакинствата, така и за бизнеса. Фотоволтаичните системи произвеждат електричество от възобновяеми източници, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива и спестяват пари от сметки за енергия. Независимо от  тези предимства много домакинства и предприятия все още не се решават  да инсталират соларна система.  Запознайте се с най-типичните поводи за резервирано отношение и  възможностите за тяхното преодоляване.

Първоначални разходи

Те често са най-значимата мисловна бариера според домакинствата и бизнеса.  Дългосрочните спестявания са значителни,  но първоначалната инвестиция може да бъде възпиращ фактор за мнозина. Едно възможно решение е да се обмислят опции за финансиране или споразумения за закупуване на електроенергия (PPA). Те ви позволяват да плащате за фотоволтаичната система с течение на времето, което я прави по-достъпна в краткосрочен план.

Липса на осведоменост

Много домакинства и предприятия може да не разбират как работят фотоволтаичните системи. Това може да бъде пречка за  осъществяване на инсталирането. Важно е да се запознаете с предимствата на фотоволтаичната система и начина й на работа. Консултацията с професионалисти с по-задълбочени познания може да ви помогне да  осмислите ползите и да пресметнете разходите за инсталиране.

Ограничена площ на покрива

Някои домакинства и фирми може да не разполагат с достатъчно площ за целта. Това може да бъде значителна пречка. Фотоволтаичните системи изискват определена площ, за да генерират достатъчно електричество и да бъдат рентабилни. Съществуват  алтернативи на покривните инсталации, като наземни системи или административни програми за поставяне на такива енергоизточници. Наземните панели могат да бъдат инсталирани в дворове или полета. 

Регулаторни и законодателни бариери

Те могат да бъдат значителна пречка за инсталирането на фотоволтаична система. Наредбите и разрешителните се различават в зависимост от държавата и общината.  Осъществяването на  процеса може да бъде предизвикателство. Важно е да проучите нормативните рамки във вашия район и да работите с доказана фирма в областта на изграждането на фотоволтаични централи, защото те познават добре съответните местни и държавни разпоредби.

Естетически съображения

Някои домакинства и фирми може да не  възприемат  външния вид на фотоволтаичните системи.  Тези съоръжения понякога не подхождат  на облика на техния имот. Въпреки това фотоволтаичните системи се предлагат в различни стилове и цветове.  Възможно е намирането на опция, съответстваща архитектурно на екстериора на вашия имот.  Инсталирането на фотоволтаична система може да повиши пазарната му стойност, компенсирайки всякакви опасения относно естетиката.

Има различни резерви пред поставянето на фотоволтаична централа в домакинствата и предприятията.  Повечето от тях  са преодолими. Като се запознаете с  предимствата на фотоволтаичната система, възможностите за финансиране, алтернативите на покривните инсталации, регулаторните изисквания и  възможните естетически оформления, можете да вземете информирано решение относно инсталирането на фотоволтаична система.

CE_BNR

БНР: Първо кариерно изложение за специалисти по ВЕИ ще се проведе в София

Първо кариерно изложение за соларни специалисти ще се проведе на 17 май в София. „Презареди кариерата си“ ще срещне работодатели и млади хора, които искат да направят кариера в този иновативен сектор.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на сдружение „Соларна Академия“, разказа подробности в предаването „Ритъмът на столицата“.

Със събитието обединяваме усилия за развитието на работната ръка в сектора на енергетиката и по-специално към възобновяемите енергийни източници, съобщи той.

Към момента целият енергиен сектор е насочил поглед към тях, поради кризата в енергетиката, която възникна миналата година и има отзвук и днес. Това от своя страна изисква работна ръка, хора, чрез които да се направи преход към така наречените възобновяеми енергийни източници в България, допълни Тодоров.

Той посочи още, че в България има 6 средни училища, които предлагат специалността „Техник на възобновяеми енергийни източници“, както и ВУЗ-ове, които предлагат специализация и магистратура в тази сфера. Въпреки това тази професия слабо е залегнала в образованието ни и не попада в групата на защитените професии, което да гарантира задължително обучение на младите хора в този бранш.

„Като провеждаме такива инициативи, желанието ни е да инвестираме в образование и работна ръка, да създадем качествени специалисти, които да изградят и направят енергийния преход към възобновяеми енергийни източници балансиран, устойчив и съответно да бъде достатъчно добре издържан от техническо естество, за не се получават проблеми с фотоволтаичните и други типове централи“, посочи още инж. Веселин Тодоров.

Идеята и целта на форума е да се съберат образованието и отговорните държавни органи, за да се даде посока и път в секторите “Образование“ и „Енергетика“.

Съвместно с бизнеса пред дипломиращите се ученици и бакалаври да се представят какви са възможностите за работа в бранша.

Експертът направи уточнението, че възобновяемите енергийни източници не са само фотоволтаици, те са и различни геотермални и водородни такива, които включват най- различни технологии, за които страната ни няма изградени специалисти, но пък има чуждестранни фирми, които идват със своите инвестиции и дават добър шанс за развитие в тази област, а професията инженер ще става все по-търсена,  защото е трудна, както за обучение, така и за реализация.

Има ли държавата ангажимент във ВЕИ сектора?

Чуйте повече по темата в разговора на Лъчезар Христов в ефира на Българско национално радио>>