Veselin Todorov_BNR_interview02

Д-р инж. Веселин Тодоров пред БНР: Необходима е енергийна стратегия

Първото за 2023 година събитие от емблематичната кампания „Да! На българската зелена икономика“ на медия „Стандарт“ събира на едно място власт, бизнес и експерти, за да представят и разяснят Енергийната стратегия 2023-2053, изготвената от Министерството на енергетиката, както и да предложат най-добрите и ефективни решения по актуалните проблеми в енергийния сектор.

„Вече организирахме разяснителни срещи в общини, за да запознаем граждани и бизнеса с ползите от зелената енергия. Установихме, че най-големите пречки пред хората са административни и документални. Ако няма кой да им помогне в това отношение, много бързо се отказват – подчерта пред Радио София д-р инж. Веселин Тодоров от сдружение „Соларна академия България“ – съорганизатор на предстоящия форум. – Ще се опитаме да убедим политиците да заложат в предизборните си кампании максимално улеснение за поставяне на фотоволтаици и въобще – ВЕИ.“

Форумът „Бизнес и власт – заедно за чиста енергия“ ще се проведе на 9 февруари (четвъртък) от 11:00 часа. На него са поканени да участват министри, председатели на парламентарни комисии, депутати, евродепутати, представители на общини, съсловни и други организации, научните среди и бизнеса с цел предоставяне на устойчиви решения в областта на енергетиката, Плана за възстановяване и устойчивост, предприемачеството и устойчивото развитие.

Ще бъдат разгледани и начините за финансиране на подобни инвестиции – за бизнес – чрез банкови услуги, или за собствени нужди – по европрограми.

Инж. Тодоров  изрази надежда форумът да се превърне в традиционно събитие, а политиците да приемат и изпълняват дългосрочни стратегически ангажименти в тази област. 

Научете повече от цялото интервю на д-р инж. Веселин Тодоров в сайта на БНР>>

Veselin Todorov

В Елин Пелин ще се проведе информационна среща за програмите за енергийна ефективност

На 8 февруари (сряда) от 16:30 часа в сградата на Община Елин Пелин, ет. 1, залата на Общински съвет, ще се проведе събитие, организирано от Сдружение „Соларна Академия България“, съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Община Елин Пелин във връзка с програми за енергийна ефективност за бизнеса и гражданите под надслов „Зелена енергия за бизнеса – ползи и финансиране“.

Основните теми, които ще бъдат разглеждани и дискутирани по време на информационната среща са ползите на соларната енергия за бизнеса, етапите и препятствията при изграждането на соларни централи и какви са възможностите за финансиране по различни европейски програми.

Събитието „Зелена енергия за бизнеса – ползи и финансиране“ е насочено към инвеститори, комапании, организации и граждани, които искат да изградят фотоволтаични централи и да бъдат енергийно независими. Експерти в областта на финансирането, проектирането и изграждането на фотоволтаични централи ще предоставят полезна информация за  стъпките в процеса на изграждане на соларна централа, актуалните възможности за финансиране чрез европейски програми, както и потенциалните рискове и проблеми, които могат да съпътстват такъв тип инвестиция.

Д-р инж. Веселин Тодоров – експерт в областта на проектирането и изграждането на фотоволтаични централи, основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ ще представи темите, свързани с ползите от възобновяемите енергийни източници и ще очертае това на какво е важно да обърнем внимание при изграждането на соларни централи. Галя Менова – собственик на компанията „ХЮМАНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД и експерт Европейски програми и проекти ще разясни пред аудиторията теми, свързани с предстоящите програми за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Росица Чопева – финансов експерт с над 10 годишен опит в проектно финансиране на фотоволтаични централи и партньор в xFigureFinance ще говори по темите, свързани с извън-европейски финансирания и възможности, от които могат да се възползват инвеститорите. Стоянка Китик от Интеко Инвест ще представи пред гостите на събитието възможностите по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма за развитие на селските райони (2023 – 2027 година). В дискусиите ще вземе участие и Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Събитието е безплатно и отворено за всички, които провяват интерес към инвестиция в соларни системи.

1

Интервю на д-р инж. Веселин Тодоров за вестник „Стандарт“

Нужни са бързи промени в няколко закона, за да се ускори процедурата за соларните централи. Най-големият проблем на България е липсата на енергийна стратегия, казва инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия“.

Съвет: при избор на фирма за изграждане на фотоволтаик първо проверете в сайта на АУЕР.

Електропреносната ни система не е модернизирана, за да поддържа новите мощности

– Инж. Тодоров, през 2023 г. българският бизнес ще може да се възползва от европейско финансиране за „зелена“ енергия. Какви програми предстои да бъдат отворени?

– Предстои отварянето на няколко програми, които са насочени към бизнеса и битовите потребители. В Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ е предвидена „Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в еднофамилни и многофамилни сгради“, която се очаква да стартира съвсем скоро. По нея се предвижда финансиране на мерки за използване на енергия от ВЕИ от домакинствата. Допустимите крайни получатели по програмата са всички български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България, обитаващи собствена къща или собствен апартамент в многофамилна сграда.

Друга предстояща процедура е насочена към бизнеса. Предприятията ще могат да кандидатстват по процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ по Програмата за икономическа трансформация към ПВУ. При нея допустимите дейности са изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Тази година се очаква да стартира и процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма. Процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ се управлява от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Допустими кандидати за предоставяне на средства могат да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, както и микро, малки, средни и големи предприятия. Те трябва да са  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието. Сградите, включително от сектор „Туризъм“, трябва да са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

– Какви спънки може да срещнат потребителите – бизнес и домакинства, които искат да се възползват от възможностите да минат на соларна енергия?

– Потребителите се сблъскват най-вече с административни спънки. Има остарели, неясни и неефективни закони и наредби, които забавят процесите с месеци. Вече е ясно, че отпада разрешителното за строеж за малки централи, което ускорява процедурата за изграждане на фотоволтаична централа с между 2 и 3 месеца. През последните 2 г. от Сдружение „Соларна Академия България“ работихме усилено в посока въвеждане на уведомителния режим, използвайки всякакви институционални механизми. Радваме се, че усилията ни дадоха ефект и депутатите приеха на второ четене и предложените от нас законови промени. Такива режими отдавна са въведени в страните в Западна Европа. За нас приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са дългоочаквани и стъпка напред към енергийната независимост на България и ще продължим да работим с бранша и народните представители за подобряване на режима на инсталиране на централите и гарантиране на тяхната безопасност.

Има обаче още редица промени, които трябват да бъдат направени. Необходимо е да се обърне внимание на обезопасяването на централите, квалификацията на лицата, които ги изграждат, както и да създадат ясни процедури и стъпки за всяка част от процесите.

– Какви регулации трябва да бъдат премахнати още, за да се улеснят процедурите?

– Необходимо е разрешителното за строеж да се премахне и при по-големите централи, ако не се премахне – задължително да се намали срокът. Трябва да има ясен и структуриран процес, за да няма възможност различните институции да тълкуват разпоредбите по субективен начин, както се случва сега. Има и случаи, в които при изграждане на централа в урбанизирани зони е необходимо съгласуване с Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), което излишно забавя целия процес. Смятам за крайно наложително в най-кратък срок да бъде въведена категоризация на централите, както и да бъдат направени изменения в Закона за енергията от ВЕИ, касаещи лицата, имащи право да изпълняват такива централи.

– Има голям наплив от фирми, които предлагат изграждане на фотоволтаични централи и инсталации. За какво трябва да внимават потребителите и инвеститорите?

– Необходимо е да се работи за промени в Закона за енергетиката, както и законите, които се отнасят до образованието и квалификацията. За съжаление част от предложенията, които ние имаме за въвеждане на стойностен регистър и сериозни мерки върху контрола на инсталаторите, поради една или друга причина не бяха гласувани в парламента. Съвет към потребителите: задължително е при избор на изпълнител за изграждане на фотоволтаична централа да се направи проверка в сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). В него има списък с инсталатори и информация за тяхната квалификация, както и кога е придобита тя. Най-препоръчително е да се избере инсталатор с доказан опит и реализирани проекти. Задължително е да разчитаме на квалифицирани специалисти с опит не само за гарантиране на надеждността и ефективността на централите, но и заради безопасността. Важно е да се обърне внимание каква е експертизата на екипа, разполагат ли с достатъчно персонал, какъв е досегашният им опит при реализирането на проекти. Препоръчително е да направим и проучване за качеството на продуктите, които предлагат – соларни панели, инвертори, батерии и други. Най-добрият вариант е избраната фирма да може да реализира процесите от начало до край, за да може да поеме отговорност и да гарантира качеството и ефективността на централата. Важно е да се обърне внимание и на начина на водене на документация по проекта от страна на фирмата.

– Какви закони е важно да бъдат изменени веднага след като страната ни отново има парламент?

– Заедно с членове на Сдружение „Соларна Академия България“ направихме предложение за промяна в Закона за енергетиката. С представители на парламента коментирахме, че предвид финансирането на този тип инсталации през следващите години, безопасността и качеството на съоръженията е възможно да бъде компрометирана. За да се избегнат негативни последствия, според нас е необходимо да се намери начин за ясното гарантиране на квалификацията на изпълнителите, които ще работят по тези централи със законови и подзаконови нормативни рамки.

Към момента няма и механизъм, който да защитава инвеститорите – това също е важна част от цялостната стратегия за развитие на енергетиката. Необходимо е да се коментира облекчаването на процедурите и за по-големи централи.

– Как виждате развитието на България в областта на соларната енергия в дългосрочен план?

– Най-големият проблем на България е липсата на енергийна стратегия. Това води до масово изграждане на централи, понякога при неясни условия, което ще доведе до проблеми с електропреносната система.

България има потенциал не само за развиването на производство на енергия от слънчева енергия, но и от други ВЕИ, като геотермални, водородни и водни ресурси. Стратегия, която обединява всичко това в рамките на тяхното разумно ползване, би довела до една добре балансирана енергийна система.

Липсата на стратегия за развитие на енергетиката води до отлив на инвестиции, хаос в сектора и отсъствие на последователност. Големият натиск за декарбонизация води до разхищение на средства под формата на различни нереализируеми проекти. Всичко това би могло след време да ни изправи пред енергийна криза в невиждани размери.

Аз съм на мнение, че такава стратегия е задължителна за България, като тя трябва да е подкрепена с ясна програма за изпълнение за следващите 20 г. Имайте предвид, че фотоволтаичните модули са с минимум 15-годишен експлоатационен период, което дава възможност за един доста дълъг период на планиране. Затова моето мнение е, че изработването на такава стратегия трябва да стане бързо, добре премислено, с поглед към новите технологии и подкрепено от заинтересованите страни с реален план за изпълнение.

Важно е да се вземат и мерки за ограничаването на загубите в електропреносната система, които в момента са големи и поставят страната ни на едно от челните места в Европа по този показател.

– Очаквате ли проблеми с енергийната система, ако приемането на такъв стратегически документ се забави?

– Заплахата от проблеми в енергийната система е голяма. Вижда се, че дори през последните 2 г. при засилените инвестиции във фотоволтаичните паркове, енергодружествата трудно издържат. Това се случва заради липса на мощности и капацитети, тъй като електропреносната ни система не е достатъчно модернизирана, за да управлява тези мощности, както и да ги поддържа. Друга съществена причина е липсата на персонал, който да ги поддържа. И това е само един аспект от ВЕИ. Представете си офшорните зони за производство на енергия от вятъра, геотермалните централи, каквито има в много западни страни. Те също ще изискват капацитети. Надявам се, че разумът сред политиците ще надделее и ще преминат към адекватни действия и мерки. Крайно време е те да се съобразят с мненията на експертите в областта и да се върви в посока на единна, добре направена стратегия, която да модернизира и развие енергийната система на България.

Вижте интервюто във вестник „Стандарт“>>

Forum 2

В България ще се проведе международен форум за зелена енергия

България ще бъде домакин на международен форум за зелена енергия, организиран от медия „Стандарт“, Сдружение „Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc, които ще поставят началото на новата година с първото от серията събития, част от кампанията „Да! На българската зелена икономика“. Събитието ще се проведе на 9 февруари (четвъртък) от 11:00 часа в Hyatt Regency Sofia, зала Васил Левски 3. Форумът „Бизнес и власт – заедно за чиста енергия“ ще представи не само проблемите в енергийния сектор, но и ще събере на едно място власт, бизнес и експерти, за да преложат най-добрите и ефективни решения.

Форумът идва в момент, в който България следва да начертае своя път към енергийната независимост. А той може да бъде най-добре илюстриран именно от бизнеса, двигател на икономическия подем на страната, от една страна и от представителите на властта, отговорни за реализацията на тази диверсификация. Събитието ще събере на едно място министри, председатели на парламентарни комисии, депутати, евродепутати, представители на общини, организации, асоциации, научните среди и бизнеса с цел  предоставяне на устойчиви решения в областта на енергетиката, плана за възстановяване и устойчивост, предприемачеството и устойчивото развитие.

Сред участниците във форума са Росен Христов – министър на енергетиката, Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите, Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството, Искра Михайлова – зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европарламента и евродепутат, д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата. Във форума ще вземат участие още енергийни експерти от политическите партии, сред които Рамадан Аталай, Станислав Анастасов, Делян Добрев, Драгомир Стойнев, Иво Мирчев, Мартин Димитров, Венко Сабрутев и Искра Михайлова. Участиниците във форума ще дискутират политиките и мерките за декарбонизация и премахване на административните бариери пред инвестициите в нови технологии, както и ще предложат конкретни реформи и механизми за осигуряване енергия за българските потребители.

Събитието ще протече в два основни патела – „Административни пречки в България, практики в Европа, Енергийна стратегия, Зелен преход“ и „Финансиране“. В рамките на първия панел ще се дискутират възможностите за промени в законодателната рамка, както и ще се обсъди задълбочено енергийната стратегия на България, в чийто смисъл са заложени устойчивото енергийно развитие, повишаване на енергийната ефективност, използване и развитие на енергията от възобновяеми източници чрез иновативни технологии. Акцент в дискусията ще бъде поставен и върху зеления преход, към който се стремим, като страна членка на ЕС. Готови ли сме за него и по-важното – можем ли да го осъществим са част от въпросите, на които заедно ще търсим отговори. Вторият панел от форума ще представи възможностите за финансиране на национално и европейско ниво. В него основен акцент ще бъдат програмите и начините за ефективното им прилагане.

Посетете страницата на събитието в сайта на в-к Стандарт>>

Повече информация можете да откриете на адрес: https://www.solarsummitbulgaria.com/

Международен форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“

Дата: 09 февруари 2023
Час: 11:00 часа
Място: Hyatt Regency Sofia

Посетете страницата на събитието в сайта на в-к Стандарт>>

Международният форум „Бизнес и власт заедно за чиста енергия“ се организира от медия „Стандарт“, Соларна Академия България и M3 Communications Group, Inc.

Първото за годината събитие, част от емблематичната кампания на медия „Стандарт“ „Да! На българската зелена икономика“ събира на едно място власт, бизнес и експерти, за да представят и разяснят изготвената от Министерство на енергетиката Енергийна стратегия 2023-2053, както и да предложат най-добрите и ефективни решения по актуалните проблеми в енергийния сектор.

Теми на форума:

 • Бъдещето на българската енергетика през призмата на декарбонизацията. Енергийна стратегия 2023-2053. Търсене на устойчиви решения в сектора и възможностите за предприемачите, които дава Планът за възстановяване и устойчивост. Диалог между бизнес, власт, наука и граждански сектор.
 • Ролята на енергията от възобновяемите източници /ВЕИ/ в Енергийната стратегия 2023-2053 г. Новите възможности за инвестиции в централи, използващи слънце, вятър, биомаса, водород. Съхранението на енергия.
 • Зелената енергия в полза на бизнеса и битовите потребители.
 • Проблемите в енергийния сектор, административни пречки, тежки регулации. Как да се улеснят инвестициите.
 • Емисиите – ангажиментите на България и търговията с тях.
 • Възможностите за финансиране на „зелени проекти” на национално и европейско ниво.

11:00 – 11:05 – Откриване на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“. Модератор: Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.

11:05 – 11:15 – Славка Бозукова, главен редактор на медия „Стандарт“ – Представя кампанията „Да! На българската зелена икономика“ и целите на форума „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“.

11:15 – 11:30 – Росен Христов, министър на енергетиката – Представя Енергийната стратегия 2023-2053 и възможностите за бизнеса, които тя дава. Стратегически цели на държавата. Цели при преговорите с Брюксел по Плана за възстановяване и устойчивост. Соларните панели – шанс за бизнеса и всяко домакинство

11:30 – 11:45 – Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите – Как България изпълнява ангажиментите си по декарбонизацията. Търговията с емисии и предизвикателства във връзка с преминаването към зелена енергия

11:45 – 12:00 – Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на новата енергийна инфраструктура. Възможности за бизнеса. Кои регулации трябва да се облекчат или премахнат, за да се улесни преходът.

ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИТЕ

ПАНЕЛ 1:

 • д-р инж. Веселин Тодоров, председател на УС на Българска Соларна академия
 • Цветан Симеонов – председател на БТПП
 • Рамадан Аталай, ДПС
 • Цанко Арабаджиев, член на УС и Изпълнителен директор на ББР
 • Станислав Анастасов, ДПС
 • Проф. дтн инж. Николай Вълканов, предстател на УС на Българска минно-геоложка камара
 • Делян Добрев, ГЕРБ
 • Мирослав Димитров – Председател на българска соларна асоциация

ПАНЕЛ 2:

 • Тодор Николов, директор „Проекти за енергиен преход“, Солвей Соди
 • Драгомир Стойнев, БСП
 • Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия
 • Кристина Лазарова, съосновател на платформата Brown to Green
 • Венко Сабрутев, ПП
 • Васимир Радулов – председател на Балкански водороден клъстер
 • Panagiotis Dimitriou, Bauer Solar
 • Искра Михайлова, „Възраждане“

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Презентация на Биляна Тончева, “Еко Глоуб” ООД
 • Изказване на представител на KBС Банк

ПРОБЛЕМЪТ С КАДРИТЕ – ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

 • Изказване на представители на ВУЗ

14:00 – ЗАКРИВАНЕ

Solar power station against the blue sky. Alternative energy concept

Видове фотоволтаични системи

С повишаването на цените на електроенергията с до 40% през последното десетилетие много хора вече осъзнават ползите от преминаването към слънчева енергия. Тя е  чиста, възобновяема и коства малка част от цената, начислена от електрическите компании.

Ако обмисляте многото й предимства, важно е се запознаете с  видовете  фотоволтаични системи.  Така можете да изберете най-подходящата за вашия дом. Трите вида системи са:  свързани към мрежата,  извън мрежата и хибридни.

Системи, свързани с мрежата

Те са свързани към електрическата мрежа на местната компания за комунални услуги. Собствениците  се радват на предимствата със сигурността на своята снабдителна фирма. Също  могат да се включат в мрежата, ако производството на слънчева енергия е ниско.

Тази система е идеална за балансиране на производството на енергия. Слънчевата енергия варира в зависимост от метеорологичните условия, частта от деня и сезона. Ако слънчевата енергия е малко, собствениците могат да използват енергийната мрежа, за да захранват дома си. Дори  без да се притесняват дали ще имат достатъчно енергия за продължителни периоди на ниско производство. Ако  се произвежда излишна енергия,  те могат да  я изпратят обратно към мрежата за кредит в сметката си за електричество. Връщането на излишната енергия обратно към мрежата е известно като нетно измерване и е доказан начин за намаляване на разходите.  Само някои предприятия предлагат програма за нетно измерване. Някои собственици на фотоволтаични системи не могат да се порадват на това предимство. В този случай хибридната система може да е правилният вариант.

Такива системи  са най-често срещаният тип, инсталиран в домове и малки до средни предприятия. Те могат да използват мрежата, за да помогнат за регулиране на доставката на енергия от панелите в дома или бизнеса. По този начин намаляват необходимостта от  оборудване и общата цена на системата.

Това взаимодействие между произведената енергия и електрическата мрежа е чудесен начин за балансиране на производството и избягване на прекъсвания при  ограничено слънчево захранване.

Система извън  електрическата мрежа

Те не са свързани към електрическа мрежа. Използват системи за съхранение и батерии, за да балансират енергийните нужди.

Домовете със системи извън мрежата разчитат изцяло на слънчева енергия. Батериите са необходими за такива системи – жилище или бизнес без  тях  остават без електричество през нощта.  Системата на батерии съхранява излишната електроенергия, произведена през деня.  След това може да се използва през нощта.

Тези съоръжения предлагат пълна енергийна независимост. Имат и много ограничения. Системите извън мрежата и батериите трябва да са много по-големи в сравнение със свързаните с мрежата. Те служат като единствен източник на енергия. Жилищата за тях трябва да бъдат по-малки и по-консервативно проектирани. Системите за съхранение на батерии имат ограничен капацитет.

Хибридна  система

Това е комбинация от първите две. Тези системи са свързани към електрическата мрежа и са оборудвани със собствена система за съхранение на батерии.  Те са най-гъвкавата налична опция, предлагаща възможност за извличане на енергия от мрежата или от батерията,  ако търсенето надвишава производството.

Собствениците на хибриди могат да се възползват от нетното измерване. Това е  програма, която позволява да изпращат излишната мощност, генерирана от тяхната система, към общинската електрическа мрежа за кредит по сметка.

Най-добрата  система за вашия дом или бизнес до голяма степен зависи от вашето местоположение. То играе ключова роля в това решение.

Има много малко ограничения в жилищни и търговски сгради. С напредването на соларната технология местоположението наистина не оказва влияние върху поставянето на инсталацията. Можете да се порадвате на предимствата на слънчевата енергия отвсякъде.

Жителите на селските райони могат да се възползват от системите извън мрежата. Градските среди   благоприятстват свързани с мрежата или хибридни системи.

Живеещите на село с големи площи могат да извлекат максимума от земята си с наземна система. С достатъчно слънчеви панели е възможно да разположите система с повече от достатъчно потенциал за захранване на целия ви дом или бизнес. Това е идеално за селски райони  с ограничен достъп до електрическа мрежа. Системите извън мрежата позволяват пълна енергийна независимост и премахват притесненията от скъпи сметки за електричество. Ако вашият район има достъп до електрическата мрежа, свързаната с мрежата или хибридна система все още позволява енергийна независимост.  Осигурява допълнително ниво на сигурност, когато търсенето надвишава производството.

Междувременно за домове или фирми в или близо до града най-добър вариант е свързана с мрежата или хибридна система. Можете да се възползвате от това, че вече сте свързани към електрическата мрежа. Градските жители най-вероятно няма да разполагат със земя за изграждане на наземни слънчеви панели.  Вероятно ще бъдете ограничени до наличното пространство на покрива или двора  си.  Така няма да можете да генерирате толкова електричество, колкото селските, наземни системи. Възможността да се включите в електрическата мрежа е от съществено значение, когато соларната ви система не произвежда достатъчно енергия. Ако живеете в града,  може да изберете свързана с мрежата или хибридна.