Veselin-Todorov

В енергийна криза законодателството за фотоволтаиците трябва да се промени максимално бързо

В България има доста промени в законовите и административни процедури за инсталация на фотоволтаични централи, но има какво още да се желае, така че да се постигне златна среда за този тип инвестиции. В ситуация на енергийна криза промените в законодателството трябва да се случат максимално бързо.

Това мнение изрази пред БНР инж. Веселин Тодоров, председател на Соларна академия – България.

Като една от най-големите пречки у нас той посочи това, че все още не е въведен уведомителен режим за поставянето на фотоволтаични централи на покривите – както за домакинства, така и за бизнес сгради и предприятия.

Един от най-големите проблеми е изискването за издаване на разрешително за строеж, изтъкна той. Това по думите му затормозява процеса и води до отказ на инвеститори.

Една фотоволтаична централа в най-добрия случай се изгражда в период между 8 месеца и една година.

Според Тодоров законодателната и изпълнителната власт все по-рядко търсят мнението на експерти от бранша за това как може да се подобри средата, което за него е необяснимо.

В партийните програми обаче се вижда тенденция за облекчаване на режимите за поставяне на фотоволтаици, отбеляза той.

Соларна академия – България разполага с готов пакет от предложения за промени в законодателството.

Повече по темата чуйте в звуковия файл в сайта на БНР>>

Veselin Todorov (1)

Административни пречки спират изграждането на фотоволтаични централи

Множество административни пречки спират инвеститорите, които искат да изградят фотоволтаични централи, алармират от Сдружение „Соларна Академия България“. С организацията все по-често се свързват както представители на бизнеса, така и физически лица, които срещат затруднения при изграждането на такъв тип проекти.

Енергийната криза подтикна потребителите към значително по-евтината енергия от възобновяеми източници, и по-конкретно към фотоволтаичните централи. Различните финансови институции дават възможност за финансиране на такъв тип проекти, но остава един основен проблем – необходим е работещ парламент, който да приема закони и да облекчи режима, за да бъде усокорен процесът по енергийна трансформация.

„В тази ситуация не можем да говорим за взимане на мерки и предотвратяване на риска – това трябваше да се случи отдавна. Днес са необходими спешни и антикризисни мерки, за да намалим негативното влияние на високите цени на енергията. Изграждането на фотоволтаични централи е сред най-достъпните, екологичните и бюджетни решения, а България е страна с благоприятен климат и географско разположение. Страната ни обаче не може да се възползва от пълния потенциал на фотоволтаичните централи – необходими са промени в законите и уеднаквяване на процесите“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Със Сдружение „Соларна Академия България“ все по-често се свързват инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от тълкуването на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и решението на отделните общини или техните архитекти. Това води до прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. 

„Един пример от практиката за нерелевантно изискване спрямо изграждането на такъв тип обекти е изискването за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, въпреки че такава вече е направено за сградата, а фотоволтаичните панели отговарят на всички стандарти за екология. Това е напълно нерелевантно, а и тук си струва да подчертаем, че процедурата отнема в някои случай повече от месец, през който бизнеса търпи преки загуби от високите цени на електроенергия. Има и чести случаи, в които архитекти на район не дават разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота. Това налага преминаването през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП), за да може да се произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че обектите имат изградена инфраструктура. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. Наскоро с нас се свърза инвеститор, който желае да поставя фотоволтаични панели на покрива на бизнес сгрдата си, а общината му изисква издаване на разшение за строеж, съгласуване на проекта с Гражданска въздухоплавателна администрация, при положение, че фотоволтаичния панел не променя по никакъв начин височината на сградата.  За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането на разрешение за строеж от общините. Според експертите е ключово да се направят промени в Закона за устройство на територията, което значително ще облекчи административната тежест за потребителите. Според тях е и крайно належащо да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове, като по този начин ще се спре порочната практика главните архитекти на общините да тълкуват по субективен начин законите. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. 

Необходимо е да се създаде и по-добра организация в общините – в момента най-честите оплаквания от инвеститорите са, че нямат достъп до информация, както и това, че становищата и документите се забавят прекалено дълго. Често срещан проблем е, че проектите не са приети и са върнати към инвеститорите, но няма посочена ясна причина за констатирани пропуски и грешки в тях. 

thumbnail-2

Какво не знае бизнесът за фотоволтаичните централи и панели? 

Напоследък бизнесът се интересува повече от възобновяемите източници на енергия. Сред грешните разбирания са, че фотоволтаиците нямат достатъчно капацитет да захранват бизнеса и инвестицията се изплаща по-бавно. 

Има различни механизми, така че инсталацията да се изплати бързо и технологията да може да бъде развита в максимална употреба на бизнеса. Инвестицията се изплаща средно за между 3 и 5 години, а след това спестява много разходи за електрическа енергия. 

Сред основните ползи още са: 

Енергийна независимост 

Фотоволтаиците дават относително голям процент енергийна независимост на обекта, тъй като той вече е самостоятелен. Енергията, която консумира се произвежда от самата сграда и практически се избягват допълнителните такси и разходи, свързани с пренос и заплащане на електрическа енергия за дадената сграда. Това обезсмисля покачването на цената на тока и заплащането на по-високи сметки. След инвестицията имаме постоянство на цената на тока. Има постоянна цена на киловат час, която няма да се покачва във времето. 

Предвидимост 

Фотоволтаиците са една предвидима технология. Използвайки метеорологичните данни през последните години, могат да бъдат направени прогнози за следващите до 5 години. Те ще покажат как ще се развие и каква енергия ще получи съответната централа от слънчева светлина. 

Намаляване на въглеродните емисии 

Слънчевата енергия е естествен източник на енергия и не вреди на околната среда. 

Photovoltaic-panels

Какво е възобновяема енергия?

Възобновяемата енергия през последните години се налага като сфера в енергетиката и вече e едно от задължителните неща в нашето ежедневие. Причината за това е, че трябва да се намалят вредните емисии от въглерод. Именно затова възобновяемите източници на енергия набират все по-голяма сила в световната икономика и енергетиката.

Техниката и механизмът на работа на такъв тип възобновяеми източници е различна, тъй като има и различни видове възобновяеми източници.

Сред тях са:

Фотоволтаици, или така наречените соларни централи. Те произвеждат енергия от слънчевата светлина.

Вятърните генератори са много ефективен източник на енергия. Предимството при тях е, че на височините почти винаги има вятър и в по-голям процент от времето централата може да работи. Голям недостатък обаче е цената – инвестицията за изграждане на вятърни генератори е твърде голяма, не само за България, а и в световен мащаб.

Водноелектрическите централи използват енергията на водна маса за произвеждане на електричество. Този вид електропроизводствени съоръжения не се нуждаят от предварително акумулиран воден обем, поради което са изключително щадящи към околната среда.

Съществуват и възобновяеми енергийни източници, които използват зелен водород и биомаса, но все още не са много наложени, тъй като не са толкова лесно достъпни.

Струва си да обърнем внимание на фотоволтаиците, които през последните години станаха по-достъпни, а ефективността им е висока.

При тях има две технологии, които разчитат на специални силициеви кристали:

Монокристална технология

Поликристална технология

Монокристалните панели са по-ефективната технология, тъй като те се правят от монокристален силиций, който се оформя в пръти и се нарязва на пластини. Тъй като клетката е съставена от един кристал, електроните, които генерират поток от електричество имат повече място за движение и съответно генерират повече електричество.

При поликристалната технология вместо да се използват няколко кристала силиции, производителите стопяват много фрагменти силиции, от които чрез нарязване се образуват така наречените пластини. Поликристалната технология е с по-достъпна цена и с това печели повече поддръжници.

Както споменахме, монокристалната технология е най-масовата. При нея времето за оползотворяване на един панел е най-добро, а ефективността е по-висока, защото абсорбира повече слънчева радиация. Разбира се, има и много подтехнологии.

Нова технология са двулицевите панели. Те разчитат освен на прекия достъп до слънчева радиация и на отразяването на слънчевата светлина. Двулицевите панели са най-подходящи за покривни или земни инсталации с отразяване на слънчева светлина. В България все още обаче те не са достатъчно наложени.

Масово в България преди години се изграждаха централи с поликристални панели, защото тази технология е с по-ниска цена и същевременно не е чувствителна на засенчвания. През последните години обаче се изграждат повече монокристални панели, заради по-добрата ефективност. 

Много хора мислят, че за да произвежда енергия, фотоволтаичния панел  трябва да бъде нагрят от слънцето.  Това разбиране е грешно, тъй като електрически ток и напрежение се създават в панела не от слънцето, а от слънчевата радиация, която се съдържа в слънчевите лъчи. В дни, в които облачността не е гъста и позволява преминаването на слънчевата радиация през нея, панелът успява да я абсорбира. Има дни с гъста облачност и съобтветно панелът не прави ток.

Фотоволтаиците зависят от слънцето и без него не произвеждат енергия. Това е най-големия им недостатък. За да се избегне се налага произведената енергия през деня да се съхранява за през нощта. Това е проблем, който би следвало да се реши с друг тип технология, като водородни клетки, които да събират енергията през деня, акумулаторни блокове или оптимизация на работния процес на фирмите и домакинствата.

TV1

Инж. Веселин Тодоров гостува в предаването “Енергията”

Енергийният преход не е само светла мечта за нашето общо бъдеще.

Енергийният преход изисква много добро планиране и сериозна физическа работа.

Кой, къде и как ще подготвя специалистите, които ще го извършат на практика?

Чуйте отговорите от бизнеса и професионалното образование – в “Енергията” по TV1.

Solar Academy_BCCI (1)

Инж. Веселин Тодоров представи темата „Зелената енергия като двигател за бизнеса“

Инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и собственик на ВВТ Инженеринг, бе един от гост-лекторите по време на годишното обучение, организирано от Съветът на браншовите организации при БТПП по Програмата за „Здравословни и безопасни условия на труд“ с участие на браншови организации, членове на Съвета.

Събитието бе открито и ръководено от Лъчезар Искров – заместник-председател на Съвета на браншовите организации при БТПП и член на ИС на Палатата.

Цветан Симеонов – председател на БТПП, приветства участниците и ги запозна с актуални новини, свързани с приемането на актуализирания бюджет от Парламента. Представени бяха изразени позиции на БТПП в защита интересите на работодателите, компенсациите за бизнеса предвид повишаващите се цени на енергоносителите, рефлектиращи върху цените на суровините и др. Участващите браншови организации споделиха най-чести проблеми на съответния бранш и необходимостта за подкрепа от Палатата за преодоляването им.

Темата „Зелената енергия като двигател за бизнеса“, представена от инж. Веселин Тодоров е актуална и предизвика оживена дискусия. Лекторът подчерта, че са необходими законодателни промени в нормативната база,  касаеща изграждане на фотоволтаични централи в предприятията за собствено потребление, които да осигурят по-добра възможност за реализиране на фотоволтаични проекти и за улесняване на процедурите за инвестиране в тази сфера. Представени бяха предимствата на възобновяемите източници на енергия и ползите от това. Отбелязана бе необходимостта от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници. Представени бяха примери за изградени соларни инсталации и положителните резултати от тяхната работа. Отчетен бе повишен интерес на бизнеса към фотоволтаиците заради намаляване на сметките за електричество.

В рамките на обучението за „Здравословни и безопасни условия на труд“ бяха изнесени и следните презентации:

Презентация на тема „Безопасни и здравословни условия на труд – Мускулно-скелетни смущения – риск и превенция на работното място“ бе представена от гл.ас. д-р. Влайко Воденичаров, Катедра БЗУТ към Института по хигиена при МА. Лекторът запозна участниците с Кампания 2020-2022г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), провеждана под мотото “Здравословните места облекчават товара”. Разяснено бе какво представляват мускулно-скелетните смущения /МСС/, причините за проявлението им главно вследствие на трудовата дейност и въздействието на непосредствената работна среда. Разгледани бяха физически и биомеханични рискови фактори за МСС, подкрепени с примери и начини за превенция и избягване на тези фактори.

Презентация на тема: „Здравословни и безопасни условия на труд в транспортния сектор“ бе направена от инж. Марио Нинов, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“. Той акцентира върху същността, значението и изключителната важност  за провеждане на обучение по здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли на икономиката. Целта е превантивност за предотвратяване на неблагоприятни последици при въздействие на опасните и вредните работни фактори, т.е. елиминиране на риска. Лекторът направи степенуване на мерките за безопасност и здраве при работа в зависимост от тяхната ефективност.

Подчертано бе, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е неразделна част от цялостната дейност по организирането на трудовия процес и управлението на човешките ресурси. Отбелязано бе, че изпълнителната власт, чрез своите специализирани органи, осъществява държавната политика по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Демонстрирана бе Таблица по икономически дейности за: трудови злополуки; трудови злополуки, станали с жени, в т.ч. трудови злополуки, предизвикали инвалидност или смърт.

Презентация на тема: „Мониторинг на работната среда и средства за защита на дихателните органи”, направена от Йордан Ташев – Българска асоциация „Труд здраве и безопасност“. Лекторът подчерта важността за запознаване на фирми и физически лица с изискванията и нормативната уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, фактор за избягване на трудови злополуки. Подчертано бе, че за провеждане на качествено обучение по темата са необходими не само знания и професионална квалификация, но и богат опит, който да бъде предаден по подходящ начин. Показан бе видео–клип – “Защо е важна безопасността при работа и какво означава тя“. Демонстрирани бяха примери, при които бе избрана бързината за изпълнение на работа и бе пренебрегната сигурността и безопасността, което води до настъпване на нежелателни последици. Девизът на сдружението е „Предпазливост днес – сигурност утре“. Лекторът представи различни видове лични предпазни средства, съобразени с естеството на отделните браншове. Заявено бе, че сдружението осигурява и професионални консултации по изработването им.

Презентация на тема: „Въздействие на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху Инвестиционния процес и инвестиционните и финансови продукти, предоставяни от членовете на Съвета по инвестиции към БТПП“ бе изнесена от Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при Палатата. Той представи през участниците основните дейности на Съвета, фокусирани върху: предоставяне на финансови и инвестиционни продукти; разработване и представяне на инвестиционни проекти; разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета; съдействие за сключване на сделки между членовете; организиране и участие в семинари и форуми.

Лекторът се спря подробно на видовете инвестиционни и финансови продукти, предоставяни от членовете на Съвета по инвестиции, сред които: структуриране на специализирани инвестиционни, гаранционни и финансови инструменти с европейско и национално донорско финансиране; рисков капитал; дялов капитал; акселераторски програми с инвестиции; гаранционни инструменти, включително и за стартиращи предприятия; микрофинансиране за стартиращи и микро и малки предприятия, земеделски производители, вкл. производители на биопродукти и други.

Оживена дискусия се състоя по темата  „Състояние на имотния пазар след пандемията от Ковид 19“ с лектор: Александър Бочев, заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“ и  управител на RealNet. В презентацията си лекторът направи обзор на пазара на недвижими имоти в България преди пандемията от Ковид 19 и след това. Отбелязано бе, че по време на пандемията не е бил забелязан сериозен спад в цените а имотите. Спад се е усетил при наемите, тъй като при преминаването на дистанционна работа много офиси са били освободени и останали празни и не е имало желаещи да ги наемат. Забелязано е било търсене на къщи, около големите градове, на разстояние до 40-50 км., а хората са станали по-предпазливи при купуването на имоти на зелено. Така, в условията на извънредно положение и принудителна изолация, пазарът на недвижими имоти е бил поставен в положение на „пауза“. Лекторът подчерта, че независимо от епидемията, покупката на недвижим имот си остава една от най-сигурните инвестиции в дългосрочен план и една от най-предпочитаната от българите.

Представена бе информация за разработен в НСНИ доброволен „Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти“, чрез който всички компании за недвижими имоти, не само членове на НСНИ, а всички желаещи, ще могат да представят дейността си и да покажат своите брокери и агенти на потребителите на услуги. Демонстрирани бяха и различни графики за цените на имотите през последните 5 години у нас в сравнение с тези в ЕС; средни цени на кв.м. по градове в ЕС и в България; по квартали в гр. София и др. Изводът бе, че след пандемията имотният пазар се съживява.

При завършване на семинара участниците изразиха задоволство и удовлетворение от представените теми и проведени дискусии и ги оцениха като много полезни за бъдещата им работа.

Veselin Todorov_Solar Academy

Бизнесът и образованието трябва да популяризират професиите от ВЕИ сектора

Представители на бизнеса и образованието са единодушни, че е професиите, свързани с ВЕИ сектора трябва да се популяризират сред младите хора. Това е изводът от  събитието „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“, което се проведе на 21 юни. Участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с обучение на ученици и осигуряването на практика, както и общата ситуация на ВЕИ сектора в България.

Събитието бе организирано от „Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy), които се обединиха около идеята да подобряват връзката между образованието и бизнеса.

В събитието взеха участие инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“, Балин Балинов – координатор на кампания „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България, Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието, Антон Желев – заместник-председател на Българска соларна асоциация, Цветан Симеонов – председател на БТПП, представители на училища, фирми от сферата на ВЕИ сектора и Регионално управление на образованието.

Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се популяризират професиите, свързани с ВЕИ сектора сред младите хора. Според тях това би могло да се получи чрез подходящи информационни кампании, срещи на учениците с бизнеса и представянето на успешни примери за реализирани специалисти. Ще бъде стартиран и проект за картографиране на училища с ВЕИ специалности и фирми в техните райони, за да се осъществи контакт и бъдещо сътрудничество между тях.

„В прехода от изкопаеми горива към чисти възобновяеми източници се нуждаем от мотивирани и добре подготвени специалисти. В тази мисия ключова роля имат професионалните гимназии в страната. Все още са много малко тези, които обучават младежи за предимствата и потенциала на възобновяемата енергия. Това трябва много скоро да се промени, защото климатичната криза и енергийната ни зависимост ще ни струват все по-скъпо с всяка изминала година колебание. Задълбочаването на взаимодействието между ВЕИ бизнеса и образованието е важна крачка по пътя към енергийния преход, който няма алтернатива“, коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

„Създадохме Solar Academy, водени от желанието си да подпомогнем обучението във ВЕИ сектора. Всички фирми от нашия бранш страдат от липса на кадри – от една страна са малко добре квалифицираните, от друга страна има и малко желаещи, въпреки добрите условия на труд и възможностите за развитие, които се предлагат. Радвам се, че имаше активност по време на събитието и вярвам, че ако бизнесът, образованието, НПО и институциите се обединят ще има промяна в положителна посока“, коментира инж. Веселин Тодоров от Сдружение „Соларна Академия България“.

През есента „Грийнпийс“ – България и сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) предстои да организират нова среща между бизнеса и образованието, по време на която ще се обсъдят конкретни и дългосрочни действия, свързани с популяризирането на професиите във ВЕИ сектора, както и осигуряването на стаж за учениците от специализираните паралелки.

Veselin Todorov_conferention

Инж. Веселин Тодоров взе участие в Международната конференция EEPES 2022

Инж. Веселин Тодоров – основател на ВВТ Инженеринг, председател на Сдружение “Соларна Академия България” и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, взе участие в The International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2022), която се проведе в хибриден формат във Варна.

Пред представители на научните среди и бизнеса, той представи тема, свързана с развитието, предизвикателствата и възможните пред ВЕИ сектора в България.

Event Poster

„Грийнпийс“ – България и Solar Academy срещат образованието и бизнеса на 21 юни

„Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) организират съвместно събитие „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“. То ще се проведе онлайн от 10:00 часа в най-дългия ден от годината – 21 юни.  

В събитието ще вземат участие представители на Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Българска търговско-промишлена палата, представители на бизнеса от ВЕИ сектора, както и директори и учители от цяла България.

Двете организации стартираха съвместна инициатива, свързана с подобряването на връзката и сътрудничеството между образованието и бизнеса в сферата на ВЕИ сектора.  

В първия етап фокусът е поставен върху подкрепата на развитието и осигуряването на възможности за стаж и обучение на учениците от специализираните ВЕИ паралелки в средното образование в цялата страна, като бъдещите планове са да се подкрепят и университетите.

Целта на срещата ще бъде опознаване на нуждите и възможностите на двете страни, дискусии, създаване на потенциални партньорства и формиране на работни групи, които да подпомагат развитието на образованието в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Veselin Todorov

Инж. Веселин Тодоров: Режимът за изграждане на соларни централи няма да бъде облекчен с новите промени в закона

Както стана ясно през последните дни, парламентът обяви облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, приемайки промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Според промяната, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до 5 MW. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

„Досега се подаваше искане за становище за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, което се получава в рамките на 14 дни. След това се прави проект и се иска разрешение за строеж от съответната община. С промените в закона ще се входира уведомление, като в рамките на 14 дни ще се получава допълнително споразумение. На практика тук нямаме промяна, а подмяна“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и собственик на ВВТ Инженеринг.

Експертът допълва още: „Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането за разрешение за строеж от общините. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията. Имали сме и случай, в който архитект на район не дава разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота, защото той е вписан за складова дейност, а не за производствена. Съответно според него трябва да се мине през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП) и тогава ще може да произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че има изградена инфраструктура и складова база. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа“.

Друг често срещан проблем е този с присъединяването на фотоволтаичните централи, в случайте когато те не са за собствени нужди и отдават в мрежата. Според актуалната наредба приемането се извършва след подаване на декларации за съответствие на елементите, декларация от техническо лице за техническо-монтажни работи, протокол за основните стойности за настроените параметри и защити. След това е необходимо да бъде сформирана комисия, която в 7 дневен срок след подаване на документите да уведоми за липса или нередност в документите, а в случаите когато всичко е наред – да състави съответния договор за присъединяване към енерго-разпределителното дружество. Честа практика е този срок да не може да се спази, което говори за голямата нужда от ясна последователност на процедурите, улесняването на целия процес за всички страни. ВЕИ секторът забелязва и още един съществен проблем – срокът за издаване на становища за централите за продажба е увеличен от 14  на 30 дни, което се превръща в поредното препятствие за инвеститорите.

Според нас трябва да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. Необходимо е да се въведе задължителна категоризация на централите спрямо инсталираната мощност и типа присъединяване, за да се прекрати лошата практика – неквалифициран персонал да изгражда централи с висока степен на риск. При условие, че се направят необходимите промени в закона така, че в действителност да се облекчи режима на поставяне на фотоволтаици, то това ще доведе не само до бързо и ефективно справяне на бизнеса и обществото с енергийната криза, но ще увеличи и брутния вътрешен продукт“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Експерти от сферата на сектора на възобновяемите енергийни източници, както и браншовите организации отдавна апелират правителството за създаване на възможности за дискусии и работни групи. Целта им е намаляване на административната тежест на процедурите, както и изграждане на устойчива стратегия за енергийно развитие.